थसेस नेपाल

थकाली सेवा समिति केन्द्रका कार्यसमितिको नामावली

सि.नं. नाम पद सम्पर्क नं. ठेगाना
बसन्त शेरचन अध्यक्ष काठमाण्डौं
कृष्ण कुमारि शेरचन उपाध्यक्ष बाग्लुङ
ईन्द्र प्रसाद तुलाचन उपाध्यक्ष पोखरा
जुनु गौचन सचिव बुटवल
शान्ति तुलाचन सह-सचिव थासाङ
कृष्णप्रसाद शेरचन कोषाध्यक्ष ४३५७७५१ काठमाण्डौं
ई.तेज प्रसाद गौचन सदस्य काठमाण्डौं
यसोकान्ति भट्टचन सदस्य ५५५१४६९ काठमाण्डौं
पर्वत शेरचन सदस्य थासाङ
१० ईन्द्र बहादुर शेरचन सदस्य काठमाण्डौं
११ खगेन्द्र भट्टचन सदस्य काठमाण्डौं
१२ कुल बहादुर गौचन सदस्य काठमाण्डौं
१३ ज्योति शेरचन सदस्य काठमाण्डौं
१४ भुपेन्द्र शेरचन सदस्य जोमसोम
१५ दिलिप शेरचन सदस्य दर्बाङ
१६ देबेन्द्र भट्टचन सदस्य दाना, तातोपानी
१७ बल बहादुर शेरचन सदस्य धनगढी
१८ प्रदिप गौचन सदस्य नेपालगञ्ज
१९ रत्न कुमारि गौचन सदस्य ०६१५२०७२५ पोखरा
२० प्रो.ज्योति भट्टचन सदस्य पोखरा
२१ चन्द्र सिं गौचन सदस्य ०६१४२२०४४८ बिरेठाटी
२२ शुनिल शेरचन सदस्य बुर्तिबाङ
२३ बिमला शेरचन सदस्य बुटवल
२४ गोपाल भट्टचन सदस्य ०६९५२०४५७ बेनी
२५ प्रेम कुमारि शेरचन सदस्य चितवन
२६ ओम प्रसाद शेरचन सदस्य भैरहवा
२७ तेज बहादुर शेरचन सदस्य मुग्लिङ

थकाली सेवा समिति काठमाण्डौं क्षेत्रका कार्यसमितिको नामावली

सि.नं. नाम पद सम्पर्क नं.
रमेश कुमार गौचन अध्यक्ष ९८४१४१९४२९
चन्द्रमान गौचन उपाध्यक्ष ९८४९३५५७०३
रविन्द्र शेरचन सचिव ९८४९३५५७०३
प्रकाश शेरचन कोषाध्यक्ष ९८४१३१०५२८
ईन्गिला शेरचन सह-सचिव ९८४१३४५९८७
गम प्रसाद तुलाचन सदस्य ९८४१५६०८१९
ठाकुर गौचन सदस्य ९८४९४८१९०१
दिनमान गौचन सदस्य ९८५११०५१९०
अमर दिप भट्टचन सदस्य ९८५१०९०६५८
१० झोक बहादुर शेरचन सदस्य ९८४१०५३०३८
११ बिरेन्द्र तुलाचन सदस्य ९८५१०१५९२८
१२ बल बहादुर शेरचन सदस्य ९८४९६२९२९१
१३ गुन प्रसाद गौचन सदस्य ९८५१०९४५०१
१४ होम बहादुर शेरचन सदस्य ९८४९०४४००२
१५ बिरेन्द्र शेरचन सदस्य ९८०३३०१२९३
१६ किरण तुलाचन सदस्य ९८४९८२९२७५
१७ मन बहादुर गौचन सदस्य ९८५१०९९८९०
१८ रत्न कुमारि गौचन सल्लाहाकार
१९ प्रो.ज्योति भट्टचन सल्लाहाकार
२० चन्द्र सिं गौचन सल्लाहाकार
२१ शुनिल शेरचन सल्लाहाकार

थकाली अनुसन्धान केन्द्रका कार्यसमितिको नामावली

सि.नं. नाम पद सम्पर्क नं. ठेगाना
ओमकार प्रसाद गौचन अध्यक्ष ४७७१३७१, ९८४१३३३९७१ काठमाण्डौं
साबित्री शेरचन उपाध्यक्ष ४४२८७३८, ९८०३३०१५८१ काठमाण्डौं
श्याम प्रसाद शेरचन सचिव २००२०१५, ९७४१०६८१७९ काठमाण्डौं
नरेश कुमार तुलाचन कोषाध्यक्ष ४००६५६९, ९८४१७८६४६८ काठमाण्डौं
योगेन्द्रमान भट्टचन सह-सचिव ४२५५३२२, ९८४९३०५५९१ काठमाण्डौं
ई. तेज प्रसाद गौचन सदस्य ४०३८००५ काठमाण्डौं
पुर्ण प्रसाद तुलाचन सदस्य ६१-५२४४९० पोखरा
जनक कुमारि शेरचन सदस्य ४१५०६८६ काठमाण्डौं
ईन्द्र प्रसाद भट्टचन सदस्य ५२०२३२ भैरहवा
१० कुल बहादुर गौचन सदस्य ४२५३८६४ काठमाण्डौं
११ शुशिला शेरचन सदस्य ६२०५८८९ काठमाण्डौं
१२ डा. कृष्ण भट्टचन सल्लाहाकार काठमाण्डौं
१३ डा ज्योति शेरचन सल्लाहाकार काठमाण्डौं
१४ प्रो. सोम प्रसाद गौचन सल्लाहाकार काठमाण्डौं
१५ ई. दिपकमान शेरचन सल्लाहाकार काठमाण्डौं
१६ उषा शेरचन सल्लाहाकार काठमाण्डौं
१७ शशिध्वोज तुलाचन सल्लाहाकार काठमाण्डौं
१८ शुशिल भट्टचन सल्लाहाकार काठमाण्डौं

महिला परिवारका कार्यसमितिको नामावली

सि.नं. नाम पद
प्रेम कुमारि गौचन अध्यक्ष
बिष्णु भट्टचन उपाध्यक्ष
रिना भट्टचन सचिव
तारा शेरचन सह-सचिव
जुनि भट्टचन कोषाध्यक्ष
सरस्वति शेरचन सह-कोषाध्यक्ष
जगत कुमारि तुलाचन सदस्य
सिता तुलाचन सदस्य
देजि शेरचन सदस्य
लालदेवि भट्टचन सदस्य
१० मिना शेरचन सदस्य
११ प्रमिला गौचन सदस्य
१२ पवन गौचन सदस्य
१३ बिष्णु गौचन सदस्य
१४ लाल कुमारि शेरचन सदस्य
१५ लक्ष्मि भट्टचन सदस्य
१६ जगत कुमारि शेरचन सदस्य
१७ मन तुलाचन सदस्य
१८ भुगोल गौचन सदस्य
१९ रञ्जु भट्टचन सल्लाहाकार
२० उषा शेरचन सल्लाहाकार
२१ श्रद्धा शेरचन सल्लाहाकार
२२ साबित्री शेरचन सल्लाहाकार

युवा परिवारका कार्यसमितिको नामावली

सि.नं. नाम पद सम्पर्क नं.
अमृत गौचन अध्यक्ष ९८५११०३५८३
बिकास भट्टचन उपाध्यक्ष ९८४१७८१२६५
देविड् शेरचन सचिव ९८४९१५८२८१
अर्जुन भट्टचन कोषाध्यक्ष ९८४९६९०२२०
बिरेन्द्र गौचन सह-सचिव ९८४१००१९५५
कमला शेरचन सह-कोषाध्यक्ष ९८५१०५१८२६
राजिव शेरचन सदस्य ९८४१०२७४४७
यन्जिला शेरचन सदस्य ९८४१३४५९८७
बिकल शेरचन सदस्य ९८४९४१८८१०
१० प्रिति तुलाचन सदस्य ९८१४६७४३३४
११ प्रतिमा भट्टचन सदस्य ९८०३५०५६८९
१२ सुमित गौचन सदस्य ९८०८३६८३८३
१३ शुशीला शेरचन सदस्य ९८४९६०५५८४
१४ प्रिति तुलाचन सदस्य ९८१४६७४३३४
१५ प्रताप भट्टचन सदस्य ९८४१९७६६७९

नेपाल जापान सम्पर्क समितिका कार्यसमितिको नामावली

सि.नं. नाम पद
खगेन्द्र भट्टचन अध्यक्ष
मोहन भट्टचन उपाध्यक्ष
ईन्दु प्रकाश गौचन उपाध्यक्ष
पानस गौचन सचिव
राजन गौचन सह-सचिव
नबिन शेरचन कोषाध्यक्ष
सुवर्ण गौचन सह-कोषाध्यक्ष
सिता शेरचन सदस्य
चित्रा भट्टचन सदस्य
१० बिमला शेरचन (तुलाचन) सदस्य
११ सगुन भट्टचन सदस्य
१२ अजय शेरचन सदस्य
१३ मिलन शेरचन सदस्य
१४ सुनिल शेरचन सदस्य
१५ दिनमान गौचन सदस्य
१६ रवि प्रसाद तुलाचन सल्लाहाकार
१७ खगेन्द्र भट्टचन सल्लाहाकार
१८ अर्जुन शेरचन सल्लाहाकार
१९ मोहन गौचन सल्लाहाकार
२० कृष्ण शेरचन सल्लाहाकार
२१ अमृत गौचन सल्लाहाकार

थासांङ स्पोर्ट क्लब कार्यसमितिको नामावली

सि.नं. नाम पद
गुप्त शेरचन अध्यक्ष
कृष्ण शेरचन उपाध्यक्ष
मन प्रसाद गौचन सचिव
चेत कुमार शेरचन सह-सचिव
जयन्द्र शेरचन कोषाध्यक्ष
बिना तुलाचन सदस्य
श्याम गौचन सदस्य
१० गोपाल भट्टचन सदस्य
११ लालेन्द्र गौचन सदस्य
१२ राम गौचन सदस्य
१३ सम्रात गौचन सदस्य
१६ खगेन्द्र भट्टचन (सिबाङ्ग) सल्लाहाकार
१७ सोम तुलाचन सल्लाहाकार
१८ खगेन्द्र भट्टचन (लाम्मेला) सल्लाहाकार
१९ देबेन्द्र भट्टचन सल्लाहाकार

नरसाङ् गोम्पा संरक्षण तथा ब्यवस्थापन समिति

सि.नं. नाम पद
रत्न कुमार शेरचन (खन्ति) धर्म गुरु
सोमत भट्टचन (खन्ति) अध्यक्ष
बसन्त भट्टचन (काठमान्डौं) उपाध्यक्ष
बुद्धि रत्न शेरचन (कोबाङ) सचिव
भिम गौचन (खन्ति) कोषाध्यक्ष
ईन्दु प्रकाश गौचन (खन्ति) सह-सचिव
कविन भट्टचन (खन्ति) सह-कोषाध्यक्ष
पंकज शेरचन (खन्ति) सह-कोषाध्यक्ष
बिष्णु शेरचन (लार्जुङ्) सदस्य
१० सरल गौचन (ताग्लुङ) सदस्य
११ जगत बहादुर गौचन (सौरू) सदस्य
१२ सावित्री शेरचन (टुक्चे) सदस्य
१३ भगबति शेरचन (कोबाङ) सदस्य
१४ चन्द्र तुलाचन (टुक्चे) सदस्य
१५ रत्न कुमारि शेरचन (लार्जुङ्) सदस्य
१६ सुरेन्द्र गौचन (टुक्चे) सदस्य
१७ ईन्द्र बहादुर तुलाचन (टुक्चे) सदस्य
१८ ओमकार प्रसाद गौचन (बाग्लुङ) सल्लाहाकार
१९ अचित शेरचन (टुक्चे) सल्लाहाकार
२० अर्जुन सिंङ तुलाचन (टुक्चे) सल्लाहाकार
२१ सुशिल भट्टचन (टुक्चे) सल्लाहाकार
२२ दिपकमान शेरचन (टुक्चे) सल्लाहाकार