तमुधीं जापानको १७ औं रोधी साँझ


तमुधीं जापानको १७ औं रोधी साँझ

कार्यक्रम : १७ औं रोधी साँझ

मिति : अगस्ट ११, २०१३ (आईतबार)

स्थान : मेगुरो कुमिन सेन्टर,मेगुरो टोकियो

प्रवेश शुल्क : ३,००० (तिनहजार ऐन)

आयोजक : तमुधिँ जापान