एनआरएन जापानका क्षेत्रीय अधिवेशनहरु


क्षेत्रिय अधिवेशनहरु

१) होक्काईडो (साप्पोरो क्षेत्र) – सम्पन्न भईसकेको मिति : २०१३ मे २९ तारिख (बुधबार)

२) कान्साई (ओसाका क्षेत्र)- सम्पन्न भईसकेको मिति : २०१३ जुन १७ तारिख (सोमबार) सम्पर्क नं: ०९०-९१६०-५७८२, ०९०-९१६९-८५५०, ०८०-५३०४-४४३६, ०८०-३११५-१५३५, ०९०-६६०७-२२९८,                           ०९०-६६६६-२४८५, ०९०-९१६०-४४३६, ०९०-४२८३-३५१२

३) क्युशु (फुकुओका क्षेत्र) – सम्पन्न भईसकेको
मिति : २०१३ जुन ३० तारिख (आईतबार)
सम्पर्क नं: ०८०-३९७३-४४३०, ०८०-५२६४-८७५०, ०८०-३१८१-९९६७

४) तोकाई (नागोया क्षेत्र)- सम्पन्न भईसकेको
मिति: २०१३ जुलाई ७ तारिख (आईतबार)

५) कोशिनेत्सु (निगाता क्षेत्र)-सम्पन्न भईसकेको
मिति : २०१३ जुलाई १४ तारिख (आईतबार)
सम्पर्क नं: ०८०-४३६३-१९७०, ०९०-२८८४-३८४६, ०९०-१३९९-०७२७

६) कान्तो (टोक्यो क्षेत्र)-सम्पन्न भईसकेको मिति: २०१३ जुलाई १५ तारिख (सोमबार), सार्वजनिक बिदा सम्पर्क नं: ०९०-६१७३-२६५३, ०९०-९३९५-१८४३

७) ओकिनावा (ओकिनावा क्षेत्र)-सम्पन्न भईसकेको
मिति : २०१३ जुलाई १६ तारिख (मंगलबार)
सम्पर्क नं: ०९०-४४७०-८३०८

८) हिरोसिमा (च्युगोकु क्षेत्र)-सम्पन्न भईसकेकोमिति : २०१३ जुलाई १७ तारिख (बुधबार) सम्पर्क नं: ०८०-३८७९-२३५२