थसेस जापानको ११ औं अधिवेशन तथा विविध साँस्कृतिक (होली धमाका) कार्यक्रमका झलकहरु‏