वङ्:बरदान, आशिर्वाद
वङ् कुर्व:महापूजा गर्नु र आशिर्वाद लिनु
वङ्व:पस्नु
वन्कु:करब्वाँसो
वयाङ्/प्हियाङ्:भन्दा

वे
वे:को

वो
वोङोवे:(हे. ङोङोव)

व्ह
व्हा:ज्यादै, साह्रै
व्हा थोव:ज्यादै ठूलो