ल : महिना लतिल : एक महिना ङ्हिल:दुई महिना सोम्ल:तीन महिना
:गर्छ
लगिरी:निमित्त, लागि
लट:लाटो
लटकुसेरो:लाटो कोसेरो
लठेङ्रो:लठेप्रो
लबु:मुला
लबुछोप्तोव:मुलाको चटनी कुटनु
लम/लामा:बौद्ध धर्मगुरु, बौद्ध पुरोहित
लमस्या:लमिनी
लम्ठ:गृहप्रवेशको बेलामा दुलहीले खास्तोमा बोकेको अन्न
लर्को:लठेब्रो
लव:गर्नु

ला
ला:आत्मा, मूर्ति
लाङ्तो:शूल
लाछ्यासेव:विरानो
लात्हिम्ब:दोस्रो व्यक्ति (मर्यादाक्रममा)
लादी:(हे. तकी)
लामा:(हे. लम)
लाम्छे:हात्ति
लाव:भाग्नु, लुक्नु

लि
लिटी:लिस्नु
लिटो/लिटु खिब:सापट, उधारो
लिम्प:मिठो
लिली:पछि, भरे
लिलिलिली प्हिव:दोहोर्‍याउनु
लिलि टेव:पछ्याउनु
लिसे:पछिल्तिर
ली:अनुहार

लु
लु:नाग
लुङ्:रिगंटा
लुङ्:हावा
लुङ्टा:भाग्य
लुङ्व:बल्नु
लुच्हाङ्व:नाग पूजा गर्नु
लुछ:पंचमीमा गर्ने पूजा
लुलु:सानो कदको दुधालु गाई

ले
ले:जिब्रो
लेच्हच्ह:किलकिले, तलजिब्रो
लेत्प/लेप:गिदी
लेथा:(हे. लेत्प)
लेबाङ्:दाना गाँउ
लेव:नाँघ्नु

लो
लोङ्:चन्दा
लोकाल्व:विश्वास गर्नु
लोकचिव:रमाएको
लोकिव:खुसी
लोकिव/छुव:रमाइलो, खुसी
लोछुङ्व:चिन्ता गर्नु
लोछ्युङ्व:हिम्मत हार्नु
लोत्हुव:चिन्ता लाग्नु
लोपन्:गुरु
लोप्चेथोव:(हे. लोप्चेन)
लोप्चेन्/लोप्चेथोव:लोभी
लोबा:लो निवासी
लोम्व:बिक्नु
लोरी च्हाङ्प:कण्ठ गर्नु
लोर्को:लाटो, बुद्धि न सुद्धिको
लोर्ते ट्हाङ्सुङ्:आशा, भरोसा
लोर्ते लव:विश्वास गर्नु

ल्ह
ल्ह:तारा खेलमा अंकको हिसाब
ल्हइ:(हे. ल्हए)
ल्हउ : कस्तुरी बेना:भाले
ल्हए/ल्हइ:पाप
ल्हक:अवसर, मौका, साथै, एक पन्थ दो काज
ल्हच्छ:लाहा
ल्हच्हाङ्व:नक्कल गर्नु
ल्हत्हिङी:चन्द्रमा, जुन
ल्हपर्:झुट
ल्हपर् पाङ्प:झुटो बोल्नु
ल्हपर् पाङ्पएम्ही:ढाँट
ल्हप्तो:बोधो, भुत्ते
ल्हप्प:लखेटनु
ल्हम्ज्याङ्:मृतकको पुन्यको निम्ति पुल बनाउने मजदूरलाई दिइने खाजा
ल्हम्फेर्व:प्रविणताका साथ काम गर्नु
ल्हम्फ्या:झाडु, कुचो
ल्हम्बु:अगुवा खच्चर
ल्हस्युव:कोही
ल्हाङ्:खल, ओखल
ल्हाङारा:दुब्लो अग्लो मान्छे, खसीको सपेटोको मासु ताछेको हाड
ल्हाङ्क्यु:कोबाङ र लार्जुङबीचको खोला
ल्हाङ्न:वित्तिकै, तुरुन्तै
ल्हाङ्ल:(हे. ङ्हेटो ल)
ल्हाङ्व:बाफ
ल्हाङ्ल्हो:गाई वर्ग
ल्हाटु/ल्हाट्टु:बर्ता
ल्हाट्टु:(हे ल्हाटु)
ल्हाप्रे:ढाँट
ल्हाफे:हतौडो
ल्हाव:बढनु (तिथी)
ल्हिव:गह्रुंगो
ल्ही:शरीर
ल्हुप्:लपक्क (टाँसिएको)
ल्हुखुम्:धुंवा जाने प्वाल
ल्हुङ्मर्/ल्हुम्बर्:दक्षिणवाट आउने हुरी
ल्हुङ्स्याङ्:साना घण्टीहरुको माला (घोडालाई)
ल्हुम्बर:(हे. ल्हुङ्मर्)
ल्हुम्बु:संसार, विश्व
ल्हुम्बु/ल्हुम्पु:अधिराज्य, क्षेत्र
ल्हुल:(हे. पिल)
ल्हुल्हो:भेडा वर्ग
ल्हुव:खन्याउनु
ल्हे:तकदिर, कर्म
ल्हेच्हाङ्प:नकल गर्नु, खिसी गर्नु
ल्हेता:(हे. ल्हेथा)
ल्हेथा/ल्हेता:कुल पूजामा देउता राख्ने बेन्च, फलैंचा
ल्हेपु/हृयेपु:कुल पूजाको लागि जाँड बनाउन अन्न राख्ने घैंटो
ल्हेपु पोजी:पूजाको लागि राखिएको अन्न साटनु
ल्हेमी:कृष्ण पक्ष
ल्हेमी छैव:कृष्ण पक्षको तिथि
ल्हेम्:कुरा
ल्हेमे ङ्हृयोन् सेव:कुरा छिटो गर्नु
ल्हेम् चेर्व:कुरा बटार्नु, विवाद गर्नु
ल्हेम् छेम्सी पीन्व:कुरा मिलाउनु, कुरा छिन्नु
ल्हेम् टाङ्व:अंतिम फैसला दिनु
ल्हेम् प्हिव:भाषण गर्नु, शव्द वाचन गर्नु
ल्हेम् प्रव:वकालत गर्नु, कुरा थप्नु
ल्हेम् मेव:सोध्नु, केरकार गर्नु
ल्हेम् ल्हाटु लव:(कुरा) बढाएर भन्नु, अतिशयोक्ति गर्नु
ल्हेम् ल्हुव:निन्दा, चुक्ली गर्नु, कुरा लाउनु
ल्हेम् सेव:कुरा गर्नु
ल्हेम् स्हृयुव:अनुरोध गर्नु
ल्हेम्चे थप्प:बहस गर्नु
ल्हेम्जे:कुराले, अथवा
ल्हेम्प:चाटनु
ल्हेम्री:कुरामा, वारेमा
ल्हेलव:फिंजाउनु (कपडा)
ल्हेलव:(हे. फ्लेलव)
ल्होंरे:बुद्धि नभएको
ल्हो:वर्ष, उमेर, १२ वर्षमा गन्ने व्यवस्था
ल्हो:दक्षिण
ल्होङ्:फुर्सद
ल्होङ्व:खोतल्नु
ल्होतो:बाली
ल्होतोसेप्प:लेक लाग्नु
ल्होन्:खबर, संदेश
ल्होलव:बाँझो मार्नु (खेत)
ल्होव:(चिया, मही) पार्नु, मथनु
ल्होचिव:पारेको
ल्होव:सघाउनु
ल्होसम्प:नयाँ साल
ल्हयात्:उडने विरालो, मलसाप्रो

ल्ह्:देवता
ल्ह् छ्योव:कुल देवता
ल्ह् केल्व:कुल देवता छुट्याउने
ल्ह् : पात क्हृयोर् ल्ह् : खोलामा पाइने पात मर् ल्ह् : भीरमा पाइने पात ताङ् ल्ह्:भोज पत्र
ल्ह्:लेक लाग्ने अग्लो ठाउँ
ल्ह्:प्राण प्रतिष्ठा गरेको मूर्ति
ल्ह्प्:तातो
ल्ह् ओङ्ब ग्हृयाप्चन्:देवताहरुका राजा, इन्द्र
ल्ह् क्हाङ्ला सिंकी कर्पो:ट्हीम्चनहरुको देवता
ल्ह् छ्युरिन् ग्याल्मो:साल्कीहरुकी देवी
ल्ह् ठल्:मन्दिरमा बुझाउने देव दस्तुर
ल्ह् लाङ्बा न्हुर्बु:च्योकीहरुको देवता
ल्ह् हृयावा हृय्राङ्ज्युङ्:प्हुर्कीहरुको देवता
ल्ह्कस:नियमित ल्हेपुको पूजा
ल्ह्काङ्:देउता रहने ठाउँ, देवालय
ल्ह्केसाङ्:कुलपूजामा पूजा गरिने तामाको मूर्ति, कुलपूजाको निम्ति ल्हेपुमा अन्न संगै राखिने (मर्चा, भुजिपात, लाहा, उवा, ऊन आदि)
ल्ह्ङ्होइव:मृत्युको ४९ दिनमा गरिने कार्य
ल्ह्छमे:कन्या केटी, प्होम
ल्ह्छिलप्:लम्ठ बोक्ने खास्टो
ल्ह्छ्योजी:कुलदेवता पुजा
ल्ह्त्हिम्:देवताको मन्दिर
ल्ह्प्प:सिक्नु, तताउनु
ल्ह्प्हेन्:कन्याकेटा, प्हिचा
ल्ह्फेव:१२ वर्षमा देउता निकाल्ने महोत्सव
ल्ह्स:खन्ती, प्रशिद्ध नर्साङ गुम्बा अवस्थित गाउँ
ल्हे्प्ट कोम्ब:प्रहरी (बर्दी लगाएको)