य : लेक, ब्युक्यान
यचम् : (हे. चम)
यप्कोर् : दलान, भित्री चोक
यर्तोङ् : भदौ पूर्णीमाको मेला (उत्तर मुस्ताङ्वासीहरुको)
यस : वर्षा चरण, उँभौलीमा

या
या : हात
याकुर्फ्याव : दुईहात जोडेर अभिवादन गर्नु
याक्हेप्प : बुढी औंला
याक्हृयाङ् : पाखुरा
याङ्ही : अंजुली
याङ्हृयोव : जोखना हेर्नु, हात हेर्नु
याचेडोम्प : औल्याउनु
याचेर्खोइव : अँगालो मार्नु
याच्हाङ्व : हातहाल्नु
याच्हाङ्सी क्याङ्व : कुस्ती खेल्नु
याटु/यापुटी : हात, कुहिनो
याटुसोम/सोम्ट : तीन हात
याट्याक्ट्याक् र्‍हप्प : चुटकी बजाउनु
याथिन् : हत्केला
यापुटी : (हे. याटु)
याप्हलेच्हुसी प्ह्रव : वामे सर्नु
याप्होम् : पाखुरा, काँढ
यार्‍हप् : ताली
यार्‍हप्प् : ताली बजाउनु
यार्‍हे् : हातको औंला
यासिन् : नङ (हातको)
या : झाडी
याङ् : लच्छिन, सह
याङ्कुचुव : लामा/ट्हुङ्वले कस्तुरीको सपेटो लिएर सह बचाउन गर्ने कर्मकाण्ड
याङ्खुरो : ज्यादै हलुका
याङ्टल् : शवयात्रा अघि डाडु, पन्यु र धजा शवमा छोई सह नजाओस भनी गरिने कर्मकाण्ड
याङ्प : हलुका, खुकुलो
याङ्व : पाउनु, भेट्टाउनु

यु
यु : हरियो मिश्रति नीलो हिमाली पत्थर, तुथो
यु : बींड
युटिस्या : विधवा
युपा/युम्पा : ढुंगा
युम्पाटे्हन् : ठूलो चट्टान
युवाफुलुङ् : सानो ढुंगा
युम्पा : (हे. युपा)
युव : पानी आउनु, झरनु क्हिन युव : हिउँ पर्नु
युवाङ् : गाई (गोरु) गोठ

यो
योए : ढल्किएको
योक्प : नोकर
योचेले : बांगो, गलत
योन : बिहान
न्होयोन : बिहानै
योयो : थाराको डीलको ढुंगा
योव : पुग्नु, प्रशस्त हुनु, प्रशस्त

य्ह
य्हम्चन्/हृयम्चन् : चमत्कार, जिज्ञासु
य्हम्चन् तव : आश्चर्य मान्नु
य्हम्च्हृयु : ओंठ (उपल्लो पशुको)
य्हव/हृयव : जानु
य्हाङ्खे/हृयाङ्खे : जिजु, बराज्यु
य्हाङ्न लव : फुकाउनु, खुकुल्याउनु
य्हाङ्मोम्/हृयाङ्मोम् : जिज्यु बजै
य्हाल्काच्हो : हाँगाबिंगा, हाँगाको टुप्पा
य्हाल्का/हृयाल्का/हेल्का : हाँगा
य्हास्हृयोन् : साँढे चौरी
यि्हदम् : इष्ट देवता, प्राण प्रतिष्ठा गरेको कन्दु
य्हर्सिन् : झटारो
य्हुल्/हृयुल् : गाउँ
हृयल्त्हिम्/हृयुलक्हाङ् : गाँउको समाजघर
य्हेन्व : टोलाउनु, ढिलो हुनु
य्होम् : सवै
य्होम्पेचम् : सबैले नै (को), प्रत्यक
य्होम्लसी : जम्मा
य्होव : जाँड छान्नु