मंगल्भर् : मंगलवार
म : निंगालो
मम्हर्च : हृनन्जी र म्हाङ्ह्राजीमा प्रयोग हुने बिचमा आँख्ला दुई छेउ काटेको निङालो
मइलव : (हे. म्वाइलव)
मङे : कोइरा, सलगम
मत्तेव : मात्तिनु
मातेचिव : मात्तिएको
मन् : दवाई
मन्लव : ओखतीमुलो गर्नु
मन्चुर् लव : स्वीकार् गर्नु
मन्व : अघाउनु
मर्क्याङ् : फापर ठटाउने लट्ठी
मर्क्याङ् : नगद
मलम् : मृतकको नाउँमा बत्ती बाल्नु, शोक मनाउनु
मलम् ट्हुप्प : आशीर्वाद थाप्नु
मलम् तप्प : प्रार्थना गर्नु, भाकल गर्नु
मलम् साङ्व : टिटीमा पूजा गर्नु (प्हलम्तनले)
मव : होंचो
मसन्त : मसान्त
मस्यम् : कालि भट्ट
महागुरु : गुरु रिम्पोछेलाई प्रदान गरिएको उपाधी, वहाँलाई गरिने सक्बोधन
महिमा : खिमीको बेलामा अनुपस्थित व्यक्तिको खातिर केटा पक्षववाट राखिने सुन वा नगद

मा
मा : तल, पर
मामेरी : पुछारमा
माइजू/ङी : मामाकी श्रीमती
माग्पा : सहयोगी, साथी
मात्रो : टुसा
माप्हुरी : तलतिर
मामा/अ्हास्याङ् : आमाको दाई वा भाई
माया लव : माया गर्नु
मारो : जुँगा
मार् : बलि
मार्केन् खनाङ् : पुजारीले ओढने सेतो बर्को
मार्चे : सौरु माथिको बुक्यान
मार्पुन्व : पशु बलि दिनु
मासी : आँउ

मि
मिकु/मिगु : धुवाँ
मिकु थुङ्व : धुम्रपान गर्नु
मिक्प : मन्त्र
मिक्प क्होम्व : गहन विचार गर्नु
मिगु : (हे. मिकु)
मिचर् : घंगारु, काँडेरुखमा हुने गुलियो फल
मिछा : चिरपटको बीचको प्वाल थुन्ने काठको लोप्रा
मिति : मेथी
मितुमितु : भर्खरै
मितुमितु म्हाचिव : भर्खरै उम्रेको
मिन् : नाम
मिन्ख्याव : इज्जत फाल्नु
मिन्तचिव : (हे. मिन्थोप्चिव)
मिन्थोप्चिव/मिन्तचिव : प्रशिद्ध, प्रतिष्ठित
मिप्लोक : ठूलो आँखा भएको
मिलम् : जोखना
मिव : घाँटीमा खाना अडकनु, बाडुली लाग्नु
मिसी : घुमाउने गाउँ
मी : आँखा
मिआम्राङ्प : अँध्यारो
मिआम्राङ्ब : अन्धो
मिक्सेल : चश्मा
मिकी/मिक्यु : आँसु
मिक्यु : (हे. मिकी)
मिक्हेर : टीका, पटलको रेखा
मिखुम्/मिगेड् : आँखाको गेडा
मिगेड् : (हे. मिखुम्)
मिङ्हृयल् : आँखाको नानी
मिचर् : ठूलो आँखा हुने
मिचर्व : आँखा तर्नु
मिच्युम्च्युम् लव : आँखा झिम्क्याउनु
मिछम् : आँखीभौं
मिप्ह्रो : परेला
मिम्राङ्व : उज्यालो
मिहाङ्खव : आँखा उघार्नु, जागनु
मी : त

मु
मु : आकाश, टुप्पी, मौसम, झरी
मुआप्रेव : खराव मौसम, झरी
मुकैतेव : गड्याङगुडुङ गर्नु
मुखी : चट्याङ
मुछोइ : आकाशे नीलो
मुप्रेव : राम्रो मौसम
मुकैतेव : (हे. ट्हुक्कैतेव)
मुक्प : गेरु
मुखे : मुखिया
मुचुर् : मजुर
मुच्युलुस्या : फुच्ची
मुछोइ : आकाशे नीलो
मुनाल् : (हे. क्होम)
मुनुमुनु लव : झिंगा भन्किनु
मुन्टली : मुडुलो
मुरिब : गरुड वर्ग
मुल : मूल्यवान धातुको गद्दी
मुलिक्हाङ् : धौलागिरि हिमाल
मुली : मुख्य मान्छे
मुली : धौलागिरि फेंदको बुकी
मुलेचम् : (हे. तलेचमे्)
मुल् : मुहान
मुव : हुनु
मुसल् : मुसल, लोहोरो
मुसुक्क ङेव : मुस्कुराउनु
मुहिमो/मुइमो : रहेछ

मे
मे : आगो, पुच्छर, शर
मेटुलुङ् : अगुल्टो
मेटो : भुङग्रो
मेटोव : आगो सल्किनु
मेताङ् : दियालो
मेपिव : आगो लगाउनु
मेप्रप्प : आगो ताप्नु, सेक्नु
मेप्रा : खरानी
मेराप् : भुङ्ग्रो, आगोको राप
मेसिव : आगो निभ्नु
मेहोम्ता : फिलिङ्गो
मेटौ लव : मेटाउनु
मेथा : दुम्सी, दुम्ची
मेप्प : घुम्नु
मेप्पतम्व : घुमाउनु
मेप्प : उध्याउनु
मेप्प : चालक, ड्राइभर
मेर् : पूणिर्मा
मेल् : मुर्छा
मेल् येहव : मुर्छा पर्नु
मेव : सोध्नु
मेसर् : शर, वाण, तीर
मै : भैंसी
मैरम् : त्हिम्टे्हनमा गैर थकालीको निम्ति सीमा
मैसुप् : तल्लो, पछाडीको दुई खुट्टा सहितको भाग (खसी, भेडाको)

मो
मोम् : बजै, सासु (श्रीमानको आमा)
मोम्छिमे थे : बज्यैका दिदीबहिनी तिरका नाताहरु
मोमो : माउ म्हेमोमो : माउगाई
मोर्तेले : मोहर, ५० पैसा
मोर्व : निमठनु, मर्कनु, मडार्नु
मोर्व : मोटर, गाडी
मोलो : कोर्को

म्य
म्या : कोठी
म्याङ्व : पर्नु य्हल म्याङ् : जानु पर्छ
म्युर् : थुप्रो, चुलुवा
म्युर्लव : खपटिनु, थुप्रो पार्नु
म्युर्व : चुलिनु, सम्पन्न हुनु
म्युर्सी ङ्हेव : भरिएर पोखिनु

म्र
म्रउ : त्हिम्ट्हेनमा पस्ने ढोका
म्रन्व : अघाउनु
म्रम : मदुस
म्रव : बाल्नु
म्रा : झारपात
म्रा प्होइव/म्रास्योव : झार जिलाउनु
म्राखा : ढोका
म्राखा कैतेव : सुखा कब्जा भएको ढोका खोल्दा आउने कर्कश आवाज
म्राङ्व : देख्नु, देखिनु
म्रामुइ : मयुर
मि्रन् : महिला
म्रुव : बुजो लाउनु
मे्र : बर्खी
म्रेकोन् : अन्त्यष्टि कृयामा चेलीहरुलाई दिइने (नगद) दक्षिणा
म्रेन : धेरै
म्रेन् लव : फारो गर्नु, जोगाउनु

म्ल
म्लाङ् : कालो
म्लाङ्ख्या : काले
म्लाङ्क्यु : कालोपानी गाउँ
म्लाङ्सुन्/म्लाङ्सुङ् : प्हलम्तनहरुले कालो बोका बलि दिने देवता (टिटीमा)
म्लिव : रौं उखेल्नु
म्लेव : बिर्सनु
म्वाइलव/मइलव : म्वाइखानु

म्ह
म्ह : बगैंचा
म्ह : पिंध, आसन
म्हकै/म्हक्होइ : छेप्च्यु क्होइवमा गाइने गीत
म्हक्होइ : (हे. म्हकै)
म्हतिव : जग हाल्नु
म्हत्हाक्व : अशुभ, बदनियत
म्हनयाआम्हन्न तव : नचिताएको हुनु
म्हनाम्हुनु लव : गनगन गर्नु
म्हन् : (हे. म्होन्)
म्हन्जी : सन्तुष्ट
म्हन्प : कल्पना गर्नु, ध्यान गर्नु
म्हन्व : विचार गर्नु, मन लाग्नु, इच्छा गर्नु, संझनु
म्हम्च्हृयु : ओंठ (भेडाको तल्लो ओंठ)
म्हरी : तल
म्हर् : सुन, घिउ पि्रम्हर् : चौरीको घिउ च्हृयाङ्म्हर् : नौनी घिउ (झोपाको) च्होङ्म्हर् : दक्षिणको घिउ (भैंसीको)
म्हर्च : खेलो
म्हर्नेम्या : झाँक्रीले कर्मकाण्डमा प्रयोग गनें काठको चरा
म्हर्फे : पातमा बेरेको चौंरीको घिउको डल्ला
म्हर्फे : महिलाहरुले दानको रुपमा पाएको रकम वा वस्तु जुन १२ वर्षे मेलामा भोजमा खर्च गरिन्छ
म्हर्व : गहकिलो, ठोस, उत्तम
म्हर्स्याङ्क्यु : ट्होम विद्या प्राप्त गर्ने पवित्र ठाउँ, फालोमा र ल्ह्फेवमा नुहाउने खोला
म्हर्म्हेन्दो : शिरफुल
म्हर्‍हाङ्बो/म्हर्‍हाङ्म : बुढी कन्या
म्हर्‍हिक्प : अज्ञानी, लालची
म्हलसेव : कर्मकाण्ड पछि गरिने भविष्यवाणी
म्हल्च्याङ् : म्हलसेजीको बेला झाँक्री बाहेक अरुले पिउने रक्सी
म्हल्टेन् : खोला तर्न टेक्ने ढुंगा
म्हल्टेन् : छेलो हान्ने सीमारेखा
म्हल्टेन् : बच्चाको खुट्टामा लाउने सिक्री
म्हल्दा : उवाको सातुमा घिउ हाली बनाएको हलुवा, लिटो
म्हव : हराउनु, वेपत्ता हुनु
म्हस्युङ् : कत्तिपनि
म्हा : ज्वाइँ, युद्ध
म्हाओरो : चेप्टेसुन
म्हाङ्तोम् : (हे. म्हाङ्)
म्हाङ्पुटी : दलदल
म्हाङ्त्हुइ/म्हाङ्तोम् : (हे. म्हाङ्)
म्हाङ्म्हाङ्प : सपना देख्नु
म्हाङ्म्ही : सिपाही
म्हाङ्/म्हाङ्त्हुइ/म्हाङ्तोम् : भूत, मृत्युको कारण
म्हाङ्कै तेव : नबुझिने भाषा बोल्ने (नेवार)
म्हाङ्म्हुइव : स्वर्ग नपुगेको आत्मा भूतको रुपमा लाग्नु
म्हाङ्र्‍हाव : मृत्युक्रियाको अन्तिम संस्कार
म्हातुङ् : अन्त्यष्टिक्रिया पछि जेठी छोरीले पाउने दान
म्हातुङ् : तारा खेलमा दोस्रो तीरले बदर गरेको अवस्था
म्हाप्हर् : खिमीच्हुजीमा साक्षीको रुपमा केटा पक्षको ज्वाइँ
म्हिङ् : (हे. म्युङ्)
म्हिङन्लव : बिथोल्नु, उपद्रो गर्नु
म्हिचेम्टुमुव : बसी राख्नु
म्हिलुङ्/म्हेलुङ् : ऐना
म्हिल्हे : (हे. म्हिली)
म्ही : मान्छे
म्हिच्हच : बाउन्ने, पुडके
म्हिट्हेन् : घर वा गाउँमुली, भलादमी
म्हिथोब : ठूलो मान्छे
म्हिली/म्हिल्हे : जिन्दगी, जुनी
म्हिल्हेम् थाव : गफ गर्नु, अरुको कुरा काटनु
म्हिसर् : जनता, संसार
म्हिसैव : हत्या
म्हिसोतोव : एकअर्का
म्हुइ : चाँदी
म्हुइ : प्वाँख
म्हुति : मोती
म्हुतु पुन्ब : जोखना हेर्नु
म्हुन् : मध्य राति
म्हुन् ट्हटे : मध्य राति
म्हुन्टु लव : अनिंदो बस्नु
म्हुन्टु खु : राति खाने सुरुवा
म्हुन्टुखु : (हे. म्हुन्दु)
म्हुन्दु/म्हुन्टुखु : अनिंदो बस्दा खाने आलुङखु
म्हुन्हाग्प : मलिन अनुहार, अँध्यारो अनुहार
म्हुल् छ्योव : कपाल लुछनु
म्हुव : गुनगुनाउनु, मुर्मुरिनु
म्हे : गोरु
म्हेकी : गोबर
म्हेक्हेउ : पाको गोरु
म्हेक्हृयोव : जोत्ने गोरु
म्हेच्हच : बाच्छो
म्हेछन् : गोठालो
म्हेमोमो : गाई
म्हे : जौ उठाउने काठको फल्याक
म्हेन्दो : फूल
म्हेन्दोक्हुङ् : पराग
म्हेन्दोए थाङ् : फूलको बासना
म्हुइमेन म्हेन्दो/हृयाली म्हेन्दो/छेम्व म्हेन्दो : हिमाली फूलहरु
म्हेन्दो : मृत्यु संस्कारमा मृतकको अस्तु राखेर प्रतिकको रुपमा धूपीले सजाइएको डाली
म्हेन्दो लव : लामा, झुमा वा पुजारीले भिक्षा माग्नु
म्हेप्च्हा/म्हेल्च्या : उलेनी
म्हेप्रा : बन्दुक
म्हेलुङ् : (हे. म्हिलुङ्)
म्हेल्च्या : (हे. म्हेप्च्या)
म्है : पदचिन्ह, पाइला
म्हैकु : विश्वास, श्रद्धा
म्हैव : कुल्चनु, टेक्नु (खुट्टाले)
म्हैसुम्प्ह्रा : ताग्लुङ गाउँको संरक्षक देवता
म्हो : बादल, कुहिरो
म्हो टुव : बादल लाग्नु
म्होग् : काँढ
म्होतिली : भुनी
म्होन् ताया : पिंडालु
म्होन् लबु : मुला
म्होन्/म्हन : बाहुन, क्षेत्री, गैर थकाली भाषीहरु
म्होन् छे/कै : नेपाली भाषा
म्होमे : परिवार, आफन्त
म्होमे ट्हाङ् : साक्खै नाता
म्होमो : ममचा
म्होम्चिनटी स ङीङी : बङ्गरा
म्होम्ची : च्यापु
म्होम्हेम्होम्हे : आपसआपसमा
म्होम्हो : भेडी (च्यालुको)
म्होर्व : पेल्नु
म्होला/म्हो : महिला
म्होल्व : घस्रेर कन्याउनु (पशु)
म्होव : पीडाले (ज्वर वा घाउको) आवाज निकाल्नु
म्होसिन् : सल्लाको सेतो फल्याक (तारा खेलमा प्रयोग हुने)
म्हृयाङ्व : चाखनु
म्हृयुटिन् म्युर्व : भद्र, भलादमी, बुढा पाका
म्ह्री : चाड पर्व
म्ह्री/म्रा : झारपात
म्ल्ह : चामल
म्ल्हक्यु : चौलानी
म्ल्हखु : जाउलो
म्ल्हसुन् : धान
म्ल्हसुन्छी : पराल
म्ल्ह : फलको कोयो
म्ल्हाव : टुसाउनु, उम्रनु
म्ल्हे : लिङ्ग
म्ल्हेछम् : जांठा
म्ल्होव : घोच्नु