:लोग्ने, लोग्नेमान्छे
फक्स:फोक्सो
फचे:थापा खोलाको शिरको बुक्यान
फतला:रक्सी निकालेको जाँड
फन्ती:भेली
फन्तोव:उपयोगी
फन्आतोव:अनुपयोगी
फन्व : फुर्सत हुनु आफन:फुर्सत छैन
फम्व:सारो (पिठो, ढिंडो)
फरी य्हव:पोइलो जानु
फर्क्याङ्:कामदार, लायकको
र्फप/र्फव:लगाउनु, दल्नु (मलम, रंग आदि)
फल:फाली
फल्तो:हलोमा लगाएको फलाम (गहिरो जान र खिया लाग्नवाट रोक्छ)
फल्लाङ्:डेढ रुपियाँ
फसिन:उखु

फा
फा:डोकोको सापो
फाङ्:ठूलो मुख भएको घैंटो
फा ल:भदौ, फालो जात्रा
फाक्चे:मृत्यु संस्कारमा लामाले लगाउने टोपी
फाक्चेसेव:लाश वा मृतकको प्रतिमा वरिपरी कर्मकाण्डको रुपमा लामाको नाच
फाक्तेम्व:मौसमको आखिरी झरी
फातो:रक्सी पार्ने ठाउँ, भट्टी
फापाङ्:चमेरो
फामर्:उत्तरी हुरी
फल्हो:बादेल वर्ग
फाव:तिर्नु

फि
फिकी:पटुका
फिकुम्:कर्मकाण्ड (देउता पूजा) को लागि निम्तोकौ रुपमा दिइने रकम
फिङ्क्या:काम नलाग्ने
फिङ्क्या ल्हेम:काम नलाग्ने कुरा
फिनो तव/लव:ढीलो हुनु
फिप्हृयुर्व:(हे. प्हितोर्व)
फिरिब:माथिल्लो
फिरिब:मृगी
फिरिबक्योन्:हृदयघाट
फिरी:माथि, सबभन्दा माथि, छाना
फिर्फिर्:कानको मुन्द्री
फिर्व:नाङ्लोले केलाउनु, हल्लाउनु
फिव:छोडाउनु (बदाम, सुन्तला), ताछनु (आलु)
फी:बोक्रा
फी:जाँड
फिचर्:जाँड छान्ने जाली
फिच्ही:छिप्पिएको जाँडको झोल
फिच्हिकाङ्:जाँड, रक्सी भंडार
फीट:शुरुमा निकालिएको चोखो जाँडको झोल

फु
फुइव:झारफुक गर्ने
फुई:चोखो
फुङो/फुङ्प/पुङ्ङ:सजिएको लास
फुङो केल्व:लास सेलाउनु
फुङ्को:सोली
फुङ्प:(हे. फुङो)
फुच्युम्व/फुतिम्व:हामफाल्नु
फुतिम्व:(हे. फुच्युम्व)
फुत्तेलबु:गान्टे मुलो
फुपु:वुवाको बहिनी, नन्द
फुम्:फुल, अण्डा
फुम्ए फी:अण्डाको छिल्का
फुमफुम्प:फुल पार्नु
फुम्:रक्सी राख्ने भाँडो (स्योपेन र खिमीमा)
फुयुङ्:त्हिम्ट्हेनमा प्हुम्बु राख्ने तख्ता
फुर्तु:काम नलाग्ने मासु, काम नलाग्ने चीज, मोटे आन्द्रा
फुर्कप्:कपको ढकनी
फुर्सिन्:काठको कीलो
फुली/फुल:फुला (आँखा)
फुलुङ्:टापु, थुम्को
फुल्व:चढाउनु
फुल्चिव : भोग, नैवेद्य क्युफुइ फुल्व:पानी चढाउनु

फे
फेको:पिठो पिंधेको ज्याला
फेटा:(हे. फेत)
फेत/फेटा:पगरी, फेटा
फेताङ्:साढे, आधा
फेताङ् कु:साढे आठ
फेताङ् ङसि्:साढे छ
फेताङ् पुन्व:पादनु
फेत्रा:थोत्रो
फेन्पु:ऊन जमट
फेर्व:चौंरीको ऊनको काम्लो
फेलवरी:(हे. फेलौरी)
फेलौरी/फेलवरी:बाहिर
फेल्च्या:थपडी
फेल्न लव:फारो गर्नु
फेल्व:फैलनु, फारो गर्नु
फेल्वा:बिन्ति, प्रणाम, नमस्ते
फेव:फुत्कनु, निक्लनु
फेव:हातले केलाउनु, छुट्याउनु
फै:फलाम
फैथिव:फुटीहाल्नु
फैम्हर्:नौनीघिउ

फो
फो:पेट
फो काङ्व:पेट भर्नु
फो पुइव:पेट ढाडिनु
फो:मृग
फोके:तीन माना
फोक्यां:(हे. फोक्हेउ)
फोक्हेउ/फोक्यां : झारल फ्या:झारलको पाठो
फोक्होर्:नाउर, भाले
फोठेन्व:भोक लाग्नु
फोठेन्:भोकै
फोथोव:भुँडे
फोप्टे/फोप्रे:युरोपेली मूलको गोरा जाति, फुर्सो, खैरो, उडेको
फोप्री:मरीच
फोप्ला:मुङरो
फोप्ला त्होर्जी:च्योकी त्हयातनहरुले थम्सेलको बेलुकी गर्ने पूजा
फोबे:एकै क्हृयुका दाजुभाई
फोमे:महिला नाताहरु
फोछ्र्याव:पेटबोक्नु
फोर्तिमो:गुची च्याउ
फोर्:जाँडमा फापरको साग मिलाएर बनाएको परिकार
फोर्‍हाव:शिकारी
फोला/फो:पुरुष वर्ग
फोल्तोङ्:छेलो, ठेलो
फोल्तोङ् :डल्लो, बल
फोसिन्:सल्लाको रातो फल्याक (ताराखेलमा प्रयोग हुने)

फ्य
फ्यल्कुस्या:उत्ताउली
फ्या : कुचो ल्हम्फ्या : लामो कुचो पताङ्सिन् फ्या:अमरिसो
फ्याङि्स्या:वेश्या
फ्याट्फ्याट् कैतेव:बकबक गर्नु, फतफत गर्नु
फ्याव:बढारनु, पुछनु, पोत्नु, सुर्य उदाउनु/चम्किनु
फ्यावस्होव:पातलो पार्नु
फ्यासे:कुनै कर्मकाण्डको शरुमा टक्राइने रक्सी
फ्यासेल्व:(हे. फ्यास्योर्व)
फ्यास्योर्व/फ्यासेल्व:पखाला लाग्नु
फ्युर्बु:निफन्नु, बत्ताउनु
फ्योङ्व:उफ्रनु
फ्योङ्सी य्हव:उछिन्नु, उफ्रेर जानु
फ्य्राव:मसिनो

फ्र
फ्रन्व:फुकाउनु
फ्रम : माला, मुगाको गेडीको माला म्हेन्दोपफ्रम:फूलको माला

फ्ल
फ्लेलव/ल्हेलव:फिंजाउनु (खवर)
फ्लोत्हिव:(हे. फ्लोपुम्प)
फ्लोपुम्प/फ्लोत्हिव:उखेल्नु
फ्लो खव:फुक्लनु