पङ्कु/पन्नु:काँचो (फल)
पङ्ङी:हाँडी, रक्सी पार्ने पैनी
पङ्यो:(हे. पनेउ)
पतन्:माहिला (छोरा)
पती:तितेपाती
पन:कौडी
पनेउ/पङ्यो:पनिउँ
पप्प:ओर्लनु
परर प्हिव:पाठ गर्नु
पराङ् पुरुङ्:ताग्लुङवासी र त्याहाँको नबुझिने भाषालाई आनी ऐरामले दिएको नाम
परेव:पर्नु
पर्कौ लव:पडकनु
पर्छोङ्:अर्को व्यवशाय, मुख्य पेशा बाहेकको
पम्र्ही:दोभाषे
पम्र्ही:साक्षी
पर्री:बीच (दुईको बीच)
परु : ठेका, ठूलो ठेका धार्नी परु : मही पार्ने ठेका क्यारम् परु:जाँड, रक्सी राख्ने चाँदीले सिंगारिएको काठको ठेकी
पर्:तराजु
पर् पुन्व:छाप्नु (काठको साँचोबाट)
पर्लव:पारपाचुके गर्नु
पर्व:थप्नु
पर्न्हन्:मध्य उकालोमा बिसौनी
पलाङ् : ऐसेलु ट्हो पलाङ् : फुस्रो खालको खान हुने काफल करु पलाङ् : रातो खान हुने काफल नक्यु पलाङ्:खान नहुने काफल
पव:पातलो, न गहिरो
पवस्होव:पातलो पार्नु

पा
पाउकुती:प्हुर्कीहरुको पुर्वज
पाकोले:जँड्याहा
पाक्पर्:सातु राख्ने भाँडा
पाखुरा:पाखुरा
पाङ्:दुई मुरी
पाङ्छी : सुकेको घाँस, लेकको घाँस, पराल टि्हम्छी:पर्खालको घाँस
पाङ्पुइ:जटामसी
पाङ्व:ढाल्नु
पाङ्न्हो:डुन्डु साग
पाठ् ल्ह्प्प:पाठ पढनु
पात्तर्स्या:पातर, रण्डी, वेश्या
पात्रो:फियो
पाप्ले:सानो टोकरी
पाया:बायाँ (पाखुरा)
पारे:पाँडे, पुरोहित (ल्ह फेवमा ह्रव पढने विशेषज्ञ)
पार्सिन् त्हुङ्:गुराँसको रुख
पार्म्हेन्दो:गुराँस
पाव:फुर्नु
पासै:रायो

पि
पिकु/प्युकु:चाक, नितम्ब
पिकुच्हो:गुदद्धार
पिच्याङ्:बहिनी
पिन्:छालाको मांड (पकाएर बनाइएको रंग लगाउदा प्रयोग हुने)
पिन्:निलो, हरियो
पिन्नाप्राङ्:मासुमा बस्ने ठूलो हरियो झिंगा
पिन्:(घोडाको) खैरो रंग, कालो सेतो बराबर
पिन्व:दिनु
पिप/पिव:गिलो
पिम्ब किम्ब लव:लेनदेन गर्नु
पिल/ल्हुल:वैशाख
पिलिक् पिलिक् लव:चम्कनु
पिव:छोडनु, त्याग्नु
पिव:(हे. पिल)
पिसि पिन्व:मुक्त गराउनु
पिस्योर्व:उम्कनु, फुत्कनु

पु
पु:प्वाल भएको घैंटो
पुइव:बच्चा, मान्छे बोक्नु
पुई:भूस
पुङ्क्युङ् प्ह्री:पदमचाल, चुल्ठेअमिलोको जरा
पुङ्ङ:(हे. फुङो)
पुङ्युङ् उ:लार्जुङ नजिकैको साँस्कृतिक महत्वको ओडार
पुङ्युङ्/पुङ्क्युङ्:मासु झिके पछि बांकी रहेको खुट्टाको हाड
पुचु:काँडा
पुचु त्हुङ्:सिउँडी
पुचु लव/पुज लव:पूजा गर्नु
पुचुम्हेन्दो:गुलाफ
पुचै:रक्सी खाने काठको बोतल (गिलास)
पुज लव:(हे. पुचु लव)
पुटी:सर्प
पुटुलु छ्याक्ट:(हे. पुटुलु)
पुन्चिव:कुष्ठरोग
पुन्टी:दमाहा
पुन्डिली:बाडुली
पुन्व/पुम्प:हाल्नु, हान्नु (बन्दुक आदिले)
पुमिस्या:(हे. पुमी)
पुमी/पुमिस्या:बोक्सी
पुमिस्याचेच्हिव:बोक्सीले जादु गरेको (टोकेको)
पुम्:जुरो (गोरुको)
पुम्प:(हे. पुन्व)
पुर्व:(हे. प्हुप्प)
पुली:बाँसुरी
पुलु:टोपी
पुलुतर् कोम्व:(बोल.) कांग्रेस

पु
पे:कथा, उखान, नमुना, चित्र
पे सेव:उखान हाल्नु
पे:गोरुलाई हान्ने लट्ठी
पेक्यु:मूलको पानी
पेचेल न:नेप्टो नाक
पेट्:भेडा गोठको मलको निम्ति जग्गा धनीवाट दिइने अन्न
पेतल्:पित्तल
पेनलव:लाजमर्दो गर्नु
पेनाङ्:एक पाथी
पेन्:पाहा
पेप्ह्रा:फापरको पिठो (ढेंडोको लागि)
पेम्व/प्हेम्व:खोस्नु, लुटनु
पेरो:तेर्सो
पेरोच्हिन्:सामान राख्ने कोठी
पेरोच्हिकाङ्:भंडार कोठा
पेरोटुव:पल्टनु, कोल्टो फेर्नु
पेरोसुङ्:दुवैतिर ठीक पार्ने
पेर्च्याङ्:तेर्सो बाटो
पेर्च्हिकाङ्:त्हिम्ट्हेन संगैको भंडार
पेलासेव:नमच्चरो (अश्लिल कुरा गर्ने), लाज नमान्ने
पेव:कपाल कोर्नु
पेवखव:लाजलाग्दो
पेव च्हिम्व अ्हारव म्ही:लाज नभएको मान्छे
पेवल्हेम्:अश्लिल कुरा, लाज लाग्ने
पै:ऊन
पैतो:दाल, कालो दाल
पैनी:रक्सी पार्ने भाँडा, हन्डा
पैप्ह्रेव:ऊन काटनु (भेडा आदिको)
पैस:पैसा

पो
पो:भल
पो:उवा, मकै वा गहुँको खाजा
पोइ:सिन्के धूप
पोक:पोका
पोन्:बाँझो जग्गा
पोपो:भुटेको (फुलो उठेको)
पोप्लो : जुत्ता कम्पोप्लो : कपडाको जुत्ता ट्हीपोप्लो:छालाको जुत्ता
पोम्प:राजा
पोम्पस्या:रानी
पोम्बर्:बाती बनाउने झुम्रो बनाउने काठ
पोर्:खटिरा
पोर्व:पाक्नु (मासु, आलु पोलेर)
पोलो:सिस्नु
पोलोनेमे:सिस्नुमा बस्ने ज्यादै सानो चरा
पोलो:पालो
पोव:साटनु
पोसी:ग्रहशान्तिको निम्ति ध्वजा अर्पण
पोसो:बहर

प्य
प्याकाला:गीलो
प्याङ्:पाथी
प्याङो:होसगर
प्याङ्व:बाठो, औतारी, चलाक, छट्टु, दिमाग
प्याङ् ट्हासी:अति बाठो
प्युङ्:लोग्नेमान्छे
प्युकु:(अशिष्ट) चाक, नितम्व
प्युकुएखोतोङ्:मलद्धार
प्युङ्व:फुक्लनु (दाँत, सिङ, बेड)
प्योव:उम्लनु

प्र
प्रप्प:ताप्नु, रोटी सेक्नु
प्रम्दा:कान्छी औंला
प्रल्हो:बाँदर वर्ग
प्री:चौरी
प्रुमो:टिमुर
प्रे:सित
प्रेप्हाव:संगै ल्याउनु
प्रेचम्:सहित, संगै
प्रेल:जेठ
प्रेव:सुम्पनु, बुझाउनु
प्रेव:छिन्नु (खसीको घाँटी)
प्रो:दिउँसोको खाजा
प्रोत्हिङी:दिउँसो, अपरान्ह

प्ल
प्लव:नींडमा बडबडाउनु, प्रसादको निम्ति कन्दु फोर्नु
प्ला:तरकारी
प्लाव/प्लेव:चिप्लो, खपिस
प्लिव:छाला काढनु, ताछनु
प्लीहृयव : खुल्कनु ट्ही प्लिव:छाला काढनु
प्लुम्य्हव:डुब्नु (आंशिक)
प्लुम्हव:डुब्नु
प्लेम्व:अलिनो
प्लेव:(हे. प्लाव)
प्लेव/प्लेलव:हातले बेल्नु, चेप्टो पार्नु (रोटी)
प्वा:बाफरे, ओहो

प्ह
प्हङ्गी:चुरा
प्हच्या:हँसिया
प्हप्प:पाक्नु (फल)
प्हर्:बारी, करेसा बारी, बगैंचा
प्हर:खिमी च्हुजीमा वरको प्रतिनिधि
प्हरफ्याजी:खिमी राख्न जाँदा माइतीको तारिफमा गाइने गीत
प्हर्पै:काठे भेडाको ऊन
प्हर्व:फैलनु, वृद्धि हुनु, फूल फुल्नु
प्हर्से:अनिष्ट, सङ्कट
प्हर्से खव:अनिष्ट लाग्नु
प्हर्से पिव:अनिष्ट हटनु
प्हलाङ् क्यु:बाढी
प्हले:खुट्टो
प्हलेक्हप्प:खुट्टामा ढोगनु
प्हेलेक्हृयाङ्:पिंडौला
प्हलेप्होम्:तिघ्रा
प्हलेप्हयाव:सैनिकले खुट्टा बजार्नु
प्हलेर्‍हे्:खुट्टाको औंला
प्हेलेस्हृयोकेव:लुलो
प्हेलेथिन्:पैतला, पाइला
प्हलेपुटी:घुँडा
प्हलेसिन्:खुट्टाको नङ
प्हलेस्हृयुर्व:खुट्टा लतारेर हिंडनु
प्हल्च्या:उन कोर्ने तारको बुरुस
प्हल्पु:काठमाडौं
प्हल्पु म्हेन्दो:लाहुरे फूल
प्हा:पात, मुकुण्डो, अन्त्यष्टिमा मृतकको प्रतिमा (माटोको)
प्हा:टाढाको नाता
प्हाक्छ्या:संझना (मृत व्यक्ति आदिको)
प्हाक्जेकल्:ल्ह्फेवमा क्हयुको चेलीले पाँडेको च्हाङलाई दिने मासुको बिलो
प्हाङ्:बल
प्हाङ् थोव:बलियो
प्हाङ् पुन्सी टाव:बल गरेर रुनु
प्हाङ्त्हर/भाङ्दर:बाँदर
प्हाङ्न:बल गरेर
प्हाङ्व:झगडा गर्नु
प्हार् क्हृयु:काठे भेडा
प्हालुङ्/भालुङ्:बाग्लुङ
प्हाव:ल्याउनु
प्हिकर्व:(हे. प्हिख्योर्व)
प्हिखेर्व/प्हिकर्व:(हे. प्हिख्योर्व)
प्हिख्योर्व/प्हिखेर्व/प्हिकर्व:तर्सनु
प्हिखेर्व पुन्व:तर्साउनु
प्हिङ्प:(हे. प्हयुङ्व)
प्हिचा : कन्या केटा, बालक ल्ह्प्हेन्:भर्जिन केटा
प्हिचिव आङ्न्व:आदेश उल्लंघन गर्नु
प्हित:बाहेक
प्हितोर्व/फिप्हृयुर्व:उम्केर उडनु
प्हिपल्त्होङ्:वेग खोला
प्हिप्ल्हो:मुसा वर्ग
प्हियाङ्:(हे. वयाङ्)
प्हिव:भन्नु, भन्ने
प्हिसी प्हियाङ्:भने देखि
प्हुक्सेल्:सानो झयाली
प्हुछम्:शरीरको मसिनो रौं
प्हुटाङ्पुम्प:कालो भेडाको बलि चढाउनु
प्हुतर्छो:घट्टे खोलाको दक्षिण पश्चिम स्थित लाम्चो आकारको ताल
प्हुतिक्हाङ्:भुर्जुङकोट; युम्वा न्हुर्बु अवस्थित डांडा
प्हुन्टिली:डल्लो, पुडको
प्हुप्प/पुर्व:गाडनु
प्हुम्पु:चोखो पानी राख्ने करुवा
प्हुम्पु:गधा
प्हुम्ल:पुस
प्हुरी:तलतिर
प्हुर्की:भट्टचन, प्रतष्ठित, श्रेष्ठ, धनधान्य
प्हुलुङ् : कीरा काउसोप्हुलुङ्/सिन्ताप्हुलुङ् : झुसिल्कीरा प्हुलुङ्र्‍हिन् : जुका (पेटको) स प्हुलुङ् : गंडेउला सर प्हुलुङ् : जुनकीरी र्‍हाम्दा प्हुलुङ् : जाँते कीरा त्हुङ् प्हुलुङ् : शंखे कीरा प्होर् प्हुलुङ्:खुम्रे कीरा
प्हुल्व:दक्षिणा
प्हुसी:बच्चा
प्हुसी न्हव:बच्चा जन्मनु
प्हुस्या:बाहुला
प्हे:स्वास्नी, स्वास्नीमान्छे
प्हे किन्सीपिन्व:विवाह गराउनु
प्हे:ब्याज
प्हेउ : तलको छाना, पाली, माटोको छानो कम्प्हेउ : सिरानको छाना चाङ् प्हेउ : थारा माथिको छाना त्हम् प्हेउ:क्होसे माथिको बारदली
प्हेत्त:भित्ता
प्हेन्:तन्नेरी, नौजवान
प्हेन्जे:कागज राख्ने ढुङग्रो
प्हेन्व:लुटनु, खोस्नु, लूटमार गर्नु
प्हेन्व:बगाउनु
प्हेप्प्रा:तिते फापरको पिठो
प्हेफी:घरको उपल्लो छाना
प्हेम्व:कलिलो
प्हेम्व:(हे. पेम्व)
प्हेर:वर्षा
प्हेर्का:झटारो
प्हेर्व:सेक्नु (हात, रोटी, बच्चा)
प्हेर्व:सुहाउनु
प्हेल्टाङ्:अतेरी, रिन नतिर्ने
प्हेव:सम्भोग गर्नु
प्हेसर्/बेसर्:बेसार
प्हैचम्:बेसरी, असाध्यै, साह्रै
प्हैछ्योव:ठूलो रुपको अन्त्यष्टि क्रिया
प्हैम : डोको छाङ् प्हैम : आँखा भएको डोको सप्हैम : आँखा नभएको माटो बोक्ने, भूस बोक्ने डोको परप्हैम/प्हारप्हैम:मल बोक्ने डोको
प्हैरो:(हे. प्हैर्‍हुप)
प्हैर्‍हुप/प्हैरो:पूजा पछि नाडीमा लगाइने ऊनको डोरी
प्हो:मुछेको सातु
प्हो खाने:आफ्नो भाषा नबोल्ने थकाली
प्होइ:तिब्बत, भोट
प्होक्च:जाँड राख्ने भाँडा
प्होङ् कुर्व:घोप्टिनु, लोटनु
प्होङ्न:लोटा
प्होङ्नोव:अग्लो (मान्छे, रुख)
प्होङ्मर्:(हे. प्होमर)
प्होङ्मव:होंचो
प्होटो:भ्यागुतो
प्होपर्:भाँडाकुँडा
प्होपल्व/प्होपुल्व:नरम
प्होपुल्व:(हे. प्होपल्व)
प्होप्की:(हे. प्होप्)
प्होप्तु:कोसेली, कर्मकाण्डको लागि निम्तोको रुपमा दिइने रकम वा बस्तु
प्होप्तेव:खस्नु, पोख्नु, खसाल्नु
प्होप्प:पाक्नु (फल)
प्होप्/प्होप्की:नछानेको कलिलो जाँड (तारेर खाइन्छ)
प्होम : देवकन्या, बालिका ल्ह्छमे:भर्जिन कन्या
प्होमर्/प्होङ्मर्:नीरमसी (ज्वरको औषढी)
प्होमिछम्:आँखीभौं
प्होम्:काँढ
प्होम्:सेतो टुसारो
प्होम्ची:मुत्राशय
प्होम्व:भिजाउनु
प्होम्चिव:भिजेको
प्होर्व:लग्नु, लैजानु
प्होल्टो/भोल्टो:भोल्टो (धनुर्धारीले नाडीमा बाँध्ने काठ)
प्होल्तो:भाँडा माझ्नको लागि धुलो साबुन
प्होव:बहुलाउनु, बहुलाएको
प्हौ:नछानेको जाँड
प्हौ छव:जाँड पकाउने भाँडा
प्हया:खुर
प्हया:थकालीको चार थर
प्हृयाङ्:लय (गीत, रुवावासी, पाठ आदिमा)
प्हयाव:पछार्नु
प्हृयुङ्व/प्हिङ्प:खोकी
प्हृयुङ्व:खोकी लाग्नु, खकार्नु
प्हृयुर्हेव : निचरेर निस्कनु फो प्हृयुर्हेव:गर्भवतीको पेट ठूलो हुनु
प्हृयुर्व:उडनु
प्हृयुर्‍हप्प:सुसेली, सिटी बजाउनु
प्ह्र:सय
प्ह्रङ्:तेर्सो
प्ह्रङ्क्युव:लोटनु
प्ह्रोङ्य्हव:ढल्नु
प्ह्रन्व:पर्खनु
प्ह्रप्स:फुस्रो माटो, मसिनो ढुंगा नभएको तल्लो छानामा हाल्ने माटो
प्ह्रप्स्या:स्थानीय देवी
प्ह्रम:मर्चा
प्ह्रव:हिडनु, डुल्नु, सिटनु
प्ह्रचिव:हिंडेको
प्ह्रवतन्व:हिंडाउनु
प्ह्रा:पिठो
प्ह्रा:भीर
प्ह्राङ्:गोठ (घर बाहिर गोठाला सहित)
प्ह्राच्हिकाङ्:त्हिम्ट्हेन संगैको भंडार
प्ह्राट्हाङ्सिन्:सिलाजित
प्ह्रापा:मसिनो
प्ह्राप्लेन्:ठाडो भीर
प्ह्राम्दा:काँचो पिठोमा पानी हालेर मुछेको सातु
प्ह्राव:जाँतो
प्ह्राव:घट्टमा पिसनु
प्हि्ररु:मुगा
प्हि्रखुम्:नाइटो
प्हि्रनो:छ्यापी
प्हि्रन्लव:माया गर्नु
प्हि्रव:प्रिय
प्ह्री:जरा, फेद
प्ह्रुप्:फलामको दाँती भएको सनकोर्ने औजार
प्ह्रुप्प:लेख्नु
प्ह्रे:तीते फापर
प्ह्रे:आठ
प्ह्रेच्यु:असी
प्ह्रेटु:८ टोला: लार्जुङ, नाकुङ, भुर्जुङकोट, नाउरीकोट क्षेत्र
प्ह्रेटुव:८ टोला: लार्जुङ, नाकुङ, भुर्जुङकोट, नाउरीकोट क्षेत्र निवासी
प्ह्रेव:हार्नु
प्ह्रो:बिफर
प्ह्रोकन्/प्ह्रोकोन्:काम्लो
प्ह्रोकोन्:(हे. प्ह्रोकन्)
प्ह्रोङ्य्हव:ढल्नु
प्ल्ह:सातो, चेतना
प्ल्हप्प:थाक्नु
प्ल्हव:बकबक गर्नु
प्ल्हाव:अत्यन्त जाडो
प्ल्हिप्ट:बस्न र सुकाउन हुने पुवाको मान्द्रो
प्ल्ही:चार
प्लहीच्यु:चालीस
प्ल्हीच्होरी:(हे. प्ल्हीसोरी)
प्ल्हीसुर्:चारकुने
प्ल्हीसोरी/प्ल्हीच्होरी:चारदिशामा
प्ल्हु:बिउ
प्ल्हुथाम्पा:ब्याड
प्ल्हुम्:गेडा, दाना (मकै आदि), गोलो दाउरा
प्ल्हुम्व:डुबाउनु
प्ल्हेन्:भिरालो पाखो, भित्ता
प्ल्हेन्क्युयुव:भल आउनु
प्ल्हेन्क्युहृयव:बग्नु
प्ल्होव:धनी
प्ल्होव:उसिन्नु
प्ल्होव:अनुहार, खप्पर