दछी:बाती, बत्ती
दन्ड फाल तन्व/लव:जरिवाना गर्नु

दा
दान् लव:दान, चन्दा दिनु

दि
दिन् : मानिसको उमेर क्हृयाङ क्हते दिन् लव:तिमी कति वर्ष पुग्यौ

दो
दोसौं लव:दोहर्‍याउनु