:टाउको, कपाल
ट खिव:आमा न भएको भान्जालाई दिइने वस्त्रदान
टछम्:कपाल, बाल
टट्हेन्:समुह वा गाँउको प्रमुख व्यक्ति
ट थोव:ठूलो मान्छे
ट प्ह्रेव:केश काटनु
ट य्हुयोलव:टाउकोले सहमति जनाउनु
टरी:सिरानमा
टरी खव:रक्सी वा कुनै नशा लाग्नु
ट सर्व:केश फुल्नु
ट स्युव/ट पेव:कपाल कोर्नु
ट क्योरो य्हजिव:नूर गिरेको
टक्हृयम्ट:भलबास, रुप्से छहरा पारीको द्यौराली
टव:लाग्नु, तारा लाग्नु, पैसा लाग्नु
टवल:प्रहरी (रातो टोपी)

टा
टाङ्:मासी, खुट्टाको नली
टाङ्व:छिन्नु (डोरी, कुरा)
टाव:रुनु
टावै:सल्लेरीको च्याउ
टासुङ्:रुञ्चे

टि
टिक:टीका

टू
टुचिव:स्थिर, अचल
टुछी/टुछै:क्हुन्दलले पाउने भेडाको खुट्टाको तल्लो भाग
टुछै:(हे. टुछी)
टुटुम्:खास्टो
टुनाङ् : एक हात ङ्हिटु : दुई हात सोम्टु:तीन हात
टुल्कु:अवतार लिएको व्यक्ति
टुव:बस्नु

टे
टे:कम्मर
टेखी:टेकी
टेतर्:फुलेको केश
टेन्व:कोर्नु (ऊन)
टेव:चढनु
टेसी:चउर
टेसुप्:अगाडीको दुई खुट्टा समेतको खसीको (भेडाको) उपल्लो भाग

टो
टोक्होङ्व:जाडोले कक्रक्क पर्नु
टोटे:फेटा
टोन्:गंगेटो
टोरो:टाढा
टोलौ लव:टोलाउनु
टोल्व:म्हलसेजीमा झाँक्रीलाई विशेष अनुरोध गर्नु
टोल्च्याङ्:म्हलसेजी पछि झाँक्रीले पिउने सक्सी
टोव:डढनु
टोव:तर्सनु

ट्ह
ट्ह:शत्रु
ट्ह थेप्प थोप्प:शत्रु बेसाउनु
ट्ह:भालेको सिउर
ट्हटु:डाडु
ट्हटे:आधा
ट्हप्का:(हे. ट्हाक्प)
ट्हप्ला छ्योजी:शत्रु नाशको निम्ति गरिने पूजा
ट्हम्केन्:चार तारको बाजा
ट्हम्ब:गाला
ट्हयुस्या:देवरानी
ट्हलव:शत्रुता गर्नु, रिस गर्नु
ट्हव:ज्ञान पुरा भएको, लामा नभएको, अविवाहित प्रशिक्षार्थी लामा
ट्हव : चक्कुले छाला काढनु छम् ट्हव:साँढ काढनु
ट्हा:नाम्लो, तुसारो कालो, धनुको ताँदो
ट्हाउ:(हे. ट्हौ)
ट्हाक्प:जाँड खाने भांडो
ट्हाक्प ग्याल्छन्:ट्हीम्चनहरुको पुर्वज
ट्हाक्प/ट्हप्का:डबको
ट्हाङ् : साक्खै आज्यो ट्हाङ्:साक्खै दाजु
ट्हाङ्डोल:मृत महिलाको पतिले बगालवाट छुटाउने प्रकृयाको निम्ति छ्याङक्यूमा हालिने दस्तुर
ट्हाङ्व:खाना टक्रयाउनु
ट्हाङ्व:ब्याउनु
ट्हाङवो:छालाको डोरी
ट्हाङ्सिन्:ध्वाँसो
ट्हाँट पाङ्व:ढाँटनु
ट्हाट्टे:आधा माना, पाँच मुठी
ट्हाथिव:ठहरिनु
ट्हाथिव:साधै सही ठहरिने
ट्हानाङ्:एक माना
ट्हाप्रा:फापरको सागको पिठो
ट्हाव:जित्नु, च्यात्नु

टि्हकोर्/ढिकुर्:ढिकुरी
टि्हकोर ताङ्व:ढिकुरीको पालो तिर्नु
टि्हखुम्:अण्डकोष
टि्हट:पैरो थाप्ला, थासाङ्को तल्लो सिमाना
टि्हटिचे:एक्लै
टि्हन्:मुरी
टि्हन्जेन्:महत्व, कृपा
टि्हप्:नराम्रो दशा, अशुभ ठाउँ, जन्म, मृत्यु, अदालतमा मुद्दा जस्ता सामाजिक घटनाहरु
टि्हप्क्योन्:पक्षाघाट
टि्हप्लिव:छाला काढनु
टि्हम्:पर्खाल
टि्हमछी:पर्खालको घाँस
टि्हम्चन्:शेरचन, बुदिमान, मेधावी, चलाक
टि्हम्चो:गलैंचा
टि्हलयाङ्:शायद, एउटा कुराले
टि्हल्व:लामाले बजाउने घण्टी
टि्हल्हुप्:टाँसिएको मैलो
टि्हव:तान्नु, घिसार्नु, तन्कनु

ट्ही:एक, मैलो, पहिरो, बाढी, दाम्लो, छुरी
ट्ही:रौं नभएको छाला
ट्हीखव:(हे. ट्हीयुव)
ट्हीयुव/ट्हीखव:बाढी

ट्हु:अनाज, छ (अंक)
ट्हुक्/ढुक्:गरुड
ट्हुक्कैतेव/मुकैतेव:गड्याङगुडुङ गर्नु
ट्हुक्च्यु:साठी
ट्हुङ् : आन्द्रामा फापरको पीठो भरेर बनाएको परिकार काट्हुङ्:रगत भरेको ट्हुङ्
ट्हुङ् क्हृयाङ्व:ट्हुङ बनाउनु
ट्हुङ्खिव:तागाधारी
ट्हुङ्व:ट्होम कर्मकाण्ड गर्ने लामा
ट्हुङ्सिन्:भाला
ट्हुचे:टुक्चेको ऐतिहासिक नाम, थाकखोलाको प्रमुख बस्ती
ट्हुटिन्क्हृया:कुलदेउता
ट्हुटु:६ तोला, ताग्लुङ, घांस, लेते, टिटी, धम्पु क्षेत्र
ट्हुटुव:६ तोला, ताग्लुङ, घांस, लेते, कोन्ज, टिटी, धम्पु क्षेत्र निवासी
ट्हुट्टा/क्हुट्टा:माना
ट्हुट्ही:दुई वर्षको साँडे चौरी
ट्हुन्डा:मृत्यु संस्कारको सातौ दिनको कार्यक्रम (लामाको ) (हे. क्होम्दाक्)
ट्हुप्प:सिलाउनु
ट्हुप्प:सफल हुनु, आसिक लाग्नु
ट्हुम्:सिलटिमुर
ट्हुम्बै:ठूलो घैंटो
ट्हुल्:नाग

ट्हे:खच्चर, गिद्ध
ट्हेकोङ्:कन्जुस
ट्हेक्क:सेखी, फुर्ती
ट्हेटे नेम्या:भद्राई
ट्हेट्हेटोङ्:मालचरा, कर्‍याङकुरुङ् (हे. च्हेटेटोङ, च्हेरोटोङ्)
ट्हेन्:जेठा, जेठी
ट्हेन्:जेठी सौता (श्रीमती)
ट्हेन:प्रतिज्ञा, कसम
ट्हेन् स्हृयुव:प्रतिज्ञा गर्नु
ट्हेन्व:भगवान, पितृको याद गर्नु, प्राथना गर्नु, भाकल गर्नु
ट्हेन्व खव:संझना गर्नु
ट्हेयलव/ट्हेलव:सल्लाहा गर्नु
ट्हेरे/ढेरे:डेढे
ट्हेलव:(हे. ट्हेयलव)
ट्हेलु:मान्छे बीचको सम्बन्ध
ट्हेव:खोस्रनु (नङ्राले)

ट्हो:गहुँ
ट्हो:शरमा लगाइएको प्वाँख
ट्होङा/ट्होङो:त्हिमट्हेनमा अगेनामाथि चोखो चाँडा राख्ने ठाउँ
ट्होङो:(हे. ट्होङा)
ट्होङ्:बन
ट्होङ्काङ्:ठाँटी
ट्होङ्त/तक्याङ्:बनघोडा
ट्होङ्नाका:कालिज
ट्होङ्व:परलोक हुनु
ट्होङ्स्याङ्क्यु:चार देउता नुहाउने ठाउँ (कोवाङ्नेर)
ट्होछी/ट्होसो:गहुँको पराल
ट्होटल/खिल:साउन
ट्होप्ला:स्वादिलो, रसिलो
ट्होमर्:(घोडाका) कलेजी रंग
ट्होम् : थकालीको आदिम धर्म, कर्मकाण्ड गर्ने पुरोहित, झाँक्री म्हाङ् ट्होम् : म्हाङ् ह्राजी गर्ने, ल्ह् ट्होम् : कुल पूजागर्ने प्ह्रो ट्होम्/प्हरे ट्होम्:अनिष्ट हटाउन भूमे पूजा गर्ने झाँक्री
ट्होम् थम्ब:धामी बस्नु
ट्होम्ब:पाहुना
ट्होम्ब ङ्होइव:पाहुनाको स्वागत गर्नु
ट्होम्ब ताङ्व:पाहुनाको सत्कार गर्नु
ट्होव:गर्मी, न्यानो
ट्होसो:(हे. ट्होछी)
ट्हौ/ट्हाउ:साग

ट्हृयाटो:दियालो बाल्ने भाँडा
ट्हृयोलव:गुप्त सल्लाहा गर्नु