:मसानघाट, चिहान
छत:छाता
छन्:गोठालो
छप्:वारिस, पक्ष
छप्छैव:गर्मी हुनु
छप्क्यु:पसिना
छप्क्यु युव:खुव पसिना आउनु
छप्क्यु त्होङ्:लेते खोला
छप्च:बसिला, थेबे
छप्प:काठ ताछ्नु
छप्र:निंगालोको भित्ता, भंसारको चौकी
छप्हुङ्:ढेंडोमा पिठाको डल्ला, कुराकानीमा अनिमन्त्रित सहभागी हुने मान्छे
छमे:तरुनी
छमेत्हक्र्याङ्:अविवाहित तरुनी (छिप्पिएकी)
छमेन्च्युङ्:भर्खकी तरुनी
छम्:गुफा बसी गर्ने ध्यान
छम्:रौं, सिमाना
छम् ठाङ्व:रौं पोल्नु
छम्ब:ट्हुङ्वको आदरणीय शव्द
छय:छयो गाउँ
छर्:झरना
छर्ली:अल्छी
छर्व:हुर्कनु, छान्नु, अल्छी लाग्नु
छली:स्वाग
छल्:गुम्वा भित्रको चित्रकला
छल् पुम्व:चित्र बनाउनु
छल्फल् लव:छलफल गर्नु
छव:साढु, ज्वरो
छव फव:ज्वरो आउनु
छव:तात्नु, गाई घोडा चराउनु

छा
छाव:ठुङ्नु
छांव:चुक्नु
छाक्थाङ्:क्हाङजेमर्पो र थासाङ सिमानाको गाउँ
छाङ्व:मुक्त हुनु (रिनवाट)
छाप्रा:कटेरो
छामौलव:छाम्नु
छाव:ठुङनु

छि
छिच्हाङ्त्होङ्:कोखेठाँटी
छिटो पुन्व:छिटो हान्नु
छिन्:काँचो
छिन्व : उठाउनु, जगाउनु योन छीनो:बिहानै उठाऊ
छिमी:मुक्तिनाथ
छिम्प:फियो, पात्रो
छिर्पे/छ्युर्वे:छुर्पी
छी:घाँस
छी:बोसो, चिल्लो

छु
छुइव:घुसाउनु, कोच्नु
छुपछुप लव:काटेको जौं खाद्नु
छुम्व:लुकाउनु
छुर:छुरा
छुव:रमाइलो, रमाइलो हुनु, गर्नु

छे
छे:किताब, ऋण, पक्ष
छेक्हृयाङ्:ऋणि
छे ल्ह्प्प:पढनु
छेकाङ्:किताब राख्ने दराज
छे:समान
छे:ऋण
छे टव:ऋण लाग्नु, बाँकी रहनु
छे फाव:ऋण तिर्नु
छे:पक्ष
छे लव:पक्ष लिनु
छेछे लव:चढाउनु, खाद्य वा तरल पदार्थ खानु अघि देउतालाई चढाउनु, आशिर्वाद दिंदा औलाले रक्सी वा अरु पवित्र तरल पदार्थहरु छर्कनु
छेत्पो/छेप:जरिवाना, कर
छेत्भेत्:भूतप्रेत
छेने कर्व:कर्मकाण्डमा ९ माना, ९ मुठी, ९ चिम्टी चामल गाग्रोमा राख्नु
छेप:(हे. छेत्पो)
छेपरा:छेपारो
छेपै:च्यालुको उन
छेपो:शिक्षित
छेपौलव:पोत्नु
छेप्च्यु:दशमी
छेप्/छ्यप्:चलन, परम्परा
छेप्तर:चाँदीको रिकापी
छेम्व:जोडा मिल्नु, कुरा मिल्नु
छेम्व : एक मुठी (मुछेको सातु) कन्छेम्व : एकमुठी भातको डल्लो नक्युछेम्व:कुकुरको लागि भातको डल्लो, कलो
छेर्:योयो मुनी राख्ने काठ
छेर्कोङ्:फोका, पानीको फोका
छेर्ने लव:तिखार्नु, धारीलो बनाउनु
छेर्व:धारीलो
छेलाङ् म्हलाङ्:भुकभुके उज्यालो
छेलाङ् म्हलाङ् तव:मिसिनु, बिटुलो, अपवित्र हुनु
छेलुङ्:लेक लाग्ने अवस्था
छेलुप्:अन्त्यष्टि कि्रयामा रुने चेलीहरुलाई दान गरिने खास्तो
छेव:कमजोर हुनु, थाक्नु, खती हुनु
छेवर्:(हे. छ्योवर)
छेस्:सम्मान
छै:आयु
छैरुङ्था:जीवनभर
छैर्‍हिम्प:दिर्घायु
छै:चोया
छैकुव:कुल देउताको ठूलो पूजा, दिर्घायुको निम्ति गरिने पूजा
छैटाङ्:शुम्ल पक्ष
छ्रैटाङ् छैव:शुक्ल पक्षको तिथि
छैव:लडनु, आक्रमण गर्नु
छैव टुव:हतियार सित लडनु
छैव:गर्मी, औलो
छैव:तिथि
छैव ङ्हा:पञ्चमी
छैव छव:गर्मी
छैव ट्ही:प्रतिपदा

छो
छो:ताल, पोखरी, डोरी, धागो
छो खिव:तागाधारी
छो:प्रसाद
छोफुल्व:पूजा गर्नु (वौद्ध धर्म), प्रसाद चढाउनु
छोच्याङ्:प्रसादको रुपमा चढाइएको रक्सी
छोअ्हास्हव:अस्वस्थ
छोइ:रंग
छोइ:अडकल
छोइलव:अन्दाज गर्नु
छोइअ्हारव:ढंग नभएको
छोइच्याव:लोभ्याउनु, गोप्य कुरा बुझ्नु
छोइव:रंगाउनु
छोङ्:व्यापार, व्यवहार, आमदानी, दाम
छोङ्खाङ्:दुकान
छोङ्च्याङ्:पटके, सामान किन्ने र बेच्नेले बैना पछि दिएको भोज
छोङ्मेन्/छोङ्मन्:व्यापारी, महाजन
छोङ् लव:व्यापार गर्नु
छोर्व : लाग्नु किव छोर्जी:सजिलो लाग्यो
छोर्व:भीरवाट लडनु, संकेत पाउनु
छोव:मोटाउनु
छोव:मोटो, स्वस्थ
छोसिचव:भोज
छोच्हाव:संचो हुनु, स्वस्थ हुनु
छो स्हाल च्हैमे ?:संचै हुनुहुनु हुन्छ ?
छोहरा:खजुरी

छ्य
छ्य:जोडा
छ्यप्:(हे. छेप्)
छ्यप्:जोडी संगै
छ्यप्च्यु क्होइव/छेप्च्यु क्होइव:युवा युवतीहरुको परम्परागत भेटघाट कार्यक्रम
छ्याक्सिन्:खायस, अधुरो, इच्छा
छ्याङ्क्यू:१२ वर्षे मेलामा दिदीबहिनीहरुले नेतेक््हरबाट उठेको रकमवाट ख्वाइने भोज
छ्याङ्फुइ:थङकुवाट पहिले निकालिएको चोखो जाँड
छ्याङ्बुइ:पाहुनालाई चिया, रक्सी टक्य्राउने माहला
छ्यानछिन्:खल्लो
छ्याफुल्व:ढोग्नु, वन्दना गर्नु
छ्यामे:चाँदीको गहना, महिलाले कम्मरमा टेखी बाँध्न लगाउने
छ्याव:जम्नु
छ्यासिन:तानमा प्रयोग हुने औजार
छ्यासिन्थम्व:लामालाई टक्य्राउने सामान
छ्युकु:तेल
छ्युङ्व : घटनु, छुटनु क्हे छ्युङची:काम बित्यो
छ्युङ्ही:चार वर्षको घोडा
छ्युचाङ्:सुत्केरी
छ्युच्याङ्फेव:सुत्केरी हुनु
छ्युची : घडी, समय छ्युची क्हेते तल, हेल ?:कति बज्यो ?
छ्युट्ही:तीन वर्षको घोडा
छ्युर्वे:हाँस
छ्युर्वे:(हे. छिर्पे)
छ्युव:समात्नु, पक्रनु
छ्युसोम्:पांच वर्षको घोडा
छ्ये:(हे. छे)
छ्यो:लौ, अव
छ्यो/छ्यो प्ल्ही:चार दिशा
छ्योकोर/छेवर्:(हे. छ्योवर)
छ्योतोफुल्व:तारा खेलमा पूजा गर्नु
छ्योत्पुन्व:जरिमाना तिराउनु
छ्योने:पुरोहित (लामा)
छ्योमे:सामाजिक संस्कारमा बालिने बत्ती
छ्योल्व/छोल्व:मिसाउनु, मिसिनु
छ्योलव:पक्ष लिनु
छ्योवर/छ्योकोर्/छेवर्:चूडाकर्म
छैरुङ्था:जीवनभर