चंचन:श्रीखण्ड
:त्यो
:नाडी, नसा
च इ:धार्नी
चअ्होते:त्यतिनै
चकआनी:अनि त, हो त नी
चक्की:तास
चङ्खु:पैसा राख्ने लामो झोली
च च:नुन
चचम्:त्यहीकुरा
चचियोजम्:त्यस्तै
चचेमी:त्यसपछि, त्यसले त
चच्युप:त्यस्तै
चच्युवलसी/चसोलसी:त्यसरी, त्यसो गरी
चच्योवचम्:बमोजिम, अनुसार
चट्टी:एघार
चट्टीटु:११ टोला, टुक्चे, खन्ती, कोवाङ्, सौरु क्षेत्र
चट्टीटुव:११ टोला, टुक्चे, खन्ती, कोवाङ्, सौरु निवासी
चट्याङ्:चट्याङ
चन्छ्योजी:ल्हेनेम्तेनहरुले ल्ह्छ्योजीको अघिल्लो दिन गर्ने पूजा, चराचुरुगींको पूजा
चन्डो:बस्तुले अरुको वाली खाए वापत हर्जना
चप्केर्:गहनाको रुपमा सुनको जन्तर, खिमीच्हुजीको वेला आवश्यक
चप्रे:त्योसंगै
चप्रो/चोप्रो/चौरो:यता
चप्रोङाङ्से:यतातिर
चप्लानी:चौलानी
चप्सुङ्:तिप्ल्याङ
चम्:पुल
चम्/यचम्:पनि
चरापट्ट/सुगानेमे:सुगा
चरिचम्/चर्चम्:त्यहीनै
चरी:त्याहाँ
चरी:त्यसलाई
चर्चम्:(हे. चरिचम्)
चर्छेलव:चियोगर्नु, हेरचाह गर्नु
चछ्र्यौ:निगारानी
चर्व:ठहराउनु
चल्फाङ्:पुरानो किसिमको जामा
च व:खानु
चवल:खानेकुरा
चसोलवचे:त्यसकारण, त्यसोगर्दा
चसोलसी:(हे. चच्युवलसी)

चा
चाओल:रातो माटो, भित्ता लिप्ने
चाकर् लव:चाकरी गर्नु
चाङा:पन्ध्र
चाङा:धाराको दिलमा पूजा गर्ने ठाउँ
चाङ्:बुहारी
चाङ्व:चोखो, पवित्र
चाङ्सम्प:बेहुली
चाङ्सम्प च्हाङ्प:दुलहीको गृह प्रवेश
चाङ्सम्प प्हाव:दुलही ल्याउनु

चि
चिका:जौं
चिकेप:(हे. च्युकेप)
चिची:डाले चुक
चिपिचिपी:अलिअलि
चिपिप्ह्रन्सी:एकछिन् पछि, भरे
चिपै:चौरीको रौं
चिप्:बुढो साँढे
चिप्रा:चिउरा
चिप्री:सानो चरा
चिम्या:बैंसको रुख
चिथोर्व:क्हुर्छे मुनिको स्योपेन
चिलिङ्:घण्टीको माला (घोडाको)
चिली:खुर्पानी
चिव:सूचना दिनु (ठूलो आवाजले), आदर गर्नु, टेर्नु
ची:सिमसार
ची/चिइ:हिसाव

चु
चु:यो
चुक्टु:ऊनको भुवादारी कम्वल
चुखवएल्होरी:आउँदो साल
चुख्यासी:(हे. ख्यासी)
चुङी:बाह्र
चुङ्व:बेच्नु
चुचेचम्:यसैले
चुच्युव/च्युचिव:यस्तै किसिमको
चुच्योव:यो जस्तै
चुट्टु:सोह्र
चुन्टु:तोरीको तेल राख्ने सानो ठेकी
चुप्ली:चौध
चुर:बाला, चुरा
चुरी:यहाँ
चुरोट् थुङ्व:धुम्रपान गर्नु
चुर्कु:उन्नाइस
चुलु:चाँजो
चुलुप्:योजना
चुल्हेरी:यसपाली
चुव:भुकनु
चुव:गाडनु
चुसोम्:तेह्र

चे
चे:ले, वाट, चउर, मैदान, फाँट
चेउ:औंठी, च्याउ
चे चे:अलिकति
चेक्च्यो/च्योक्च्यो : भुइँमा बसी सामान्य पूजा, काम, भोजन गर्न मिल्ने खास प्रकारको टेवुल क्हम् चेक्च्यो : चाबी लाउन मिल्ने विशेष चेक्च्यो तप्सीन चेक्च्यो:पट्याउने विशेष चेक्च्यो
चेङ्कु:ब्यांसो
चेतेव/चेतौ लव:चेताउनु, सावधान गराउनु
चेतौ:सिक्रि
चेतौ लव:(हे. चेतेव)
चेन्:(हे. चेनो)
चेन्:बाघ, चितुवा
चेनो/चेन:चाल्नो
चेन्व/चेम्प:मुछनु
चेप्ह्रन्सी:भरे
चेमे:सानो
चेम्ग:ठीक (छ)
चेम्प:(हे. चेन्व)
चेर्व:बटारनु, कुरा बटारनु
चेलाङ्:लाड
चेलाङ् लव:लाडिनु
चेस्हनङहृ्योव:राम्रो हेरचाह गर्नु
चैङे:सत्र
चैव:भुइँको चिज जम्मा गर्नु
सन् चैव सन:(सल्लाको पात) कोर्नु

चो
चो:डील, छेउ
चोइव:बाँकी रहनु
चोक्ट:चोक्टा, खादिलो, ठोस
चौखौ लव:चोखिनु
चो्ङ्:छ्यापी
चोत्रो:चुत्रो
चोप्रे:अठारे
चोप्रेक्युम:तुलाचनका अठार घरहरु
चोप्रो:यता
चोसाङ्:हण्डी, जाँड पकाउने भाँडा
चौरो:(हे. चप्रो)

च्य
च्या:संगै, जोडिएर
च्या हेव:संगै हिडनु
च्याक्यो:नुनचिया हाल्ने ठूलो डाडु
च्याङ्प:कान्छा छोरा
च्याङ्व:सानो, थोरै
च्याम्ला चिम्ली हृयव:चाउरी पर्नु
च्यायो:माटो तान्ने हल्का कोदाली
च्याव : खोज्नु च च्याव:नाडी छाम्नु
च्याव:केही गर्न लाग्नु, शुरु गर्नु

च्यु
च्यु:दस
च्यु:तागत, शक्ति
च्युमुव:स्वस्थ
च्युकेप/चिकेप:मुखिया, तालुकदार
च्युखुम्:दस पैसा
च्युचिव:(हे. चुच्युव)
च्युच्युवचम् चव:यस्तै हुनु, मिल्नु, अनुहार मिल्नु
च्युन्:कान्छी सौता(श्रीमती)
च्युप्प:खोरमा थुन्नु, हुल्नु
च्युम्व:झुण्डयाउनु
च्युम्हृयव:खुम्चिनु
च्युर्व : गलाउनु ल्हेम च्युर्व:कुरा फुत्काउनु, अपराध स्वीकार गराउनु
च्यो पुम्व:पूजा गर्नु (लामाले)
च्योकी:गौचन, उत्कृष्ट, पूजनिय
च्योक्च्यो:(हे. चेक्च्यो)
च्योप:एक वर्षको घोडा
च्योम् नाङ्व:कुल्चनु, थिच्नु
च्योम्व:पिटनु
च्योल्प:गुम्वामा चढाइएको व्यक्ति
च्योल्व:वचत गर्नु, जम्मा गर्नु
च्योव:जस्तै, झैं
च्यौम्ह:(हे. च्यौ)
च्यौ/च्यौम्ह:अंगुठी
च्वाङ्चम्:वारी

च्ह
च्ह:छोरा
च्हच:बच्चा, चल्ला, बाच्छा
च्हच्हताङ/च्हचएताङ्:पाठेघर
च्हच नाङ्व:बच्चा काढनु (चरा)
च्हच मोमो:बाच्छी र गाई
च्हन्व:नाप्नु (जग्गा, कपडा)
च्हम्व:नाप
च्हन्व:ताक्नु
च्हप्:सानो भकारी (पींध भएको)
च्हप्:चिरेको काठको बीचको सापो
च्हप्:तारा खेलमा खोलको नजिक
च्हमे:छोरी
च्हम्चम् लव:झमझमाउनु
च्हर्:करङ, कोखा
च्हर्व:कन्नु
च्हर्सिन्:बलियो जातको काठ
च्हा:(हे. जा)
च्हाङ्:गुँड, गुठी, खोर
च्हाङा : ताप्के पोङ्होव च्हाङा : तावा, ताई खुच्हव च्हाङा:ताप्के
च्हाङ्गी/ च्हाङ्ङी:सुरुवाल
च्हाङ्ङी:(हेच्हाङ्गी)
च्हाङ्चुम्:दियालो बाली राख्ने भांडा
च्हाङ्पु:ओदान
च्हाङ्व:हाल्नु, पसाउनु, पठाउनु
च्हाच्:हवाइ जहाज, जाँच
च्हात्तेचम्:ज्यादै, कत्ति पनि
च्हात्तेचम् अ्हाक्हो:कत्ति पनि बुझेन
च्हानौ लव:झान्नु
च्हारच्हाप्ह्रव:दौडनु
च्हाव:चुहुनु, पोखिनु
च्हिकाङ्/च्हिन्:भण्डार
च्हिन:(हे. च्हिकाङ्)
च्हिन्जा/झिंजा:लास जलाउनु अघिको झाँक्रीको संस्कार
च्हिन्दा:जजमान, पुरोहित
च्हिलप्:आशिर्वाद, प्रसाद
च्हिलब्:दक्षिणामा दिइने कीमती लुगाहरु
च्हिलिङ्:टुक्चे पारीको खेत
च्हिलिक् च्हिलिक् लव:तारा चम्कनु
च्हिलिमिली लव:वत्ति पिलपिल गर्नु
च्हिव:सम्झनु, टोक्नु, चाल्नु
च्हिव तन्व:टोकाउनु
च्हिव तेन्व:मनन गर्नु, गहिरिएर सोच्नु
च्हुव:बाँडनु
च्हुव : पकाउन बसाल्नु, स्थापना गर्नु त्हस च्हुव:तारा स्थापना गर्नु
च्हेकोङ्:धनेसको ठोंड
च्हेङ्कु:भित्र्यास राख्ने काठको किस्ती
च्हेङ्कु:हरियो
च्हेटेटोङ्:मालचरा, कर्‍याङकुरुङ
च्हेतो/च्हृयोतो:चुल्हो
च्हेन्व/च्हेम्व:नरम
च्हेप्ला:बेसारे
च्हेम्व:(हे. च्हेन्व)
च्हेरोटोङ्:मालचरा, कर्‍याङकुरुङ
च्हेर्व:पैसा चढाउनु, गुठी आदिमा चन्दा चढाउनु
च्है:बारुद
च्हैव:गर्नु
च्हैव:दुब्लो, पातलो
च्हो:टुप्पा
च्हो:खिमी पूजा र गुठियारको वाषिर्क भोज
च्हो:पेवा
च्हो:याक र लुलुको खच्चर, झोपा
च्होपा:याक (साँढे)
च्होमा:याक (गाई)
च्होङ्:किल्ला
च्होङ्गुली:चोखो जाँड राख्ने भाँडा
च्होङ्छ्योजी:च्होङमेनहरुले ल्हछ्योजीको अघिल्लो दिन गर्ने पूजा
च्होङ्सम्व:जोमसोम
च्होम्प:सभा, जमघट
च्होम्व:भाग लिनु, खोला तर्नु
च्होरी:अहिले, भरे
च्होरी क्हिताङ्:अवदेखि, उपरान्त
च्होरिङेसे:भरे बेलुकी
च्होर्चम्:भर्खरै, तुरुन्त
च्होरित्होतो:अहिले सम्म
च्होर्व:पोको पार्नु
च्होलव:पेवा बनाउनु, लुकाउनु, विराउनु
च्होल्व:गल्ती गर्नु, भूल गर्नु
च्होल्व अ्हारव:गल्ती नभएको
च्होव:टुप्पिनु, सकिनु
च्हृय:चिया
च्हृयत्हिक्:चिया पकाउने भाँडा
च्हृयरील्ली:डल्लो चिया
च्हृय प्हाक्तु(ति):चारपाटे चिया
च्हृयसर्:चियाछान्ने
च्याक्यो:डाडु (नुन चिया हाल्ने)
च्हृयछर्:चियाछान्ने जाली
च्हृयताङ्:चिया पारी सकेको पत्तीको छोक्रो
च्हृयता्ङ्:चिया पार्ने ढुंग्रो
च्हृयोपेन्:पारेको चिया राख्ने भाँडा
च्हृय:म्हाङर्‍हाजीमा फल्याकमा राख्ने धुलो र कुकुरको प्रतीक
च्हृय चुजी:म्हाङर्‍हाजीको लागि समान तयार गर्नु
च्हृय:चरा गिद्ध
च्हृयच्हृच न्हाङ्व:चल्ला काढनु
च्हृयपुल्:भाँडा माझ्नको लागि धुलोसाबुन
च्हृयम:तिहुन
च्हृयम्तो:सुर्ती
च्हृयम्व:मसिनो
च्हृयल्:(हे. केसल)
च्हृयल्व:देउताको दर्शन गर्नु, ढोग्नु
च्हृयल्हो:चरा वर्ग
च्हृयाङ्:उत्तर, मुग्लान
च्हृयाङ् र:च्यांग्रा
च्हृयाङ्ज्युसोम्ब:कसैलाई नपिर्ने
च्हृयाङ्थाङ्:पठार
च्हृयाङ्पर्:लामाबाट अंन्त्येष्ठी कृयामा जलाइने मृतकको फोटो सहितको प्रतिमा
च्हृयाङ्पर्ची:अंन्त्येष्ठी कृया (लामावाट)
च्हृयाङ्बुइ:गहुँ, जौं वा उवाको नमेरो
च्हृयाङ्सर्:सुगा रंग
च्हृयाङ्क्हृयु : च्यालु (तिवेटेन्) प्हार्क्हृयु:काठे भेंडा (तल्लो भेगको)
च्हृयाङ्म्हर्:नौनीघिउ (चौरीको)
च्हृयाम्प:सम्म, खाल्डा खुल्डी न भएको
च्हृयाव:गन्नु
च्हृयुम्व:घिन
च्हृयुरिवे:पछिल्लो
च्हृयोतो:(हे. च्हेतो)
च्हृयोक्पो छ्योव:कुलपूजामा धुपी आदिले सजाइएको थान
च्हृयोक्रो:पाटलो, दुब्ला, मरन्च्यासे
च्हृयोङ्व:आउनु
च्हृयोपेन्:पारेको चिया राख्ने भाँडा
च्हृयोम:झुमा
च्हृयोमेर्सिन्:लोठ सल्ला (क्यान्सरको दवाई)
च्हृयोम्नेव:कुहुनु
च्हृयोर्व:निचोर्नु (लुगा), घोडा पछि हट्नु
च्हृयोल्मो:भ्याकुरो
च्हृयोव:आसा गर्नु
च्हृयोव च्हेताङ्:आनी बानी