:म, आफु
:फापर, गुदी नभएको फापर
ङन्चेन:हेला, घृणा, घीन
ङन्चेन् लव:हेला गर्नु, अपमान गर्नु
ङन्प:माग्नु (प्रयोगका लागि समान)
ङन्व:सघाउनु
ङन्साङ् खिसाङ्:(हे. ङोसाङ् खिसाङ्)
ङम्:डील, किनार
ङम्स्युर:वाटोमा प्रयोग भएको खेतको डील
ङम्चे य्हव:उछिन्नु, छेउवाट जानु
ङम्थाङ्:स्वाद, वासना, गन्ध नभएको
ङम्व:स्वादिलो, रसिलो
ङर्:ठाडो
ङर्लव:ठड्याउनु

ङा
ङा:मन्त्र
ङाङ्व:उभिनु
ङाङ्से/आङ्से:तिर
ङाव:फुक्नु, मन्त्र फुक्नु
ङाव:गहिरो, (तरल)
ङाव:पानीमा डुब्नु
ङावचिव/फुइव:झारफुक गर्ने

ङि
ङिक्प:(हे. ङपि)
ङिङ्छे लव:दया माया गर्नु
ङिङ्री:कोशिस
ङिच्याङ्:नन्द
ङिच्यु:सत्तरी
ङिन्गुर:जाँगर
ङीन्गुराचन्:जाँगरीलो
ङपि/ ङिक्प:दुई वर्षको साँढ (भेडा, बाख्रा, च्याङग्रा)
ङिम्व:पुरानो
ङिम्व चुव:फालोमा ट्हुङवले गर्ने र्‍हिनन्जी
ङिस्:सात
ङी:(असमावेशी) हामी
ङी:माइजू

ङु
ङुङु:(हे. ङोङो)
ङुच:भाउजू

ङे
ङेन्:मित्र (महिला)
ङेङे:सहनाई, सनई
ङेन्छ्युम्व:भद्र, निर्दोष
ङेन्व:मान्नु, स्वीकार गर्नु
ङेन्क्हृयु:बन भेडा, नाउर
ङेप्से:हल्का खाजा (खेतालालाई)
ङेम्प:आज्ञाकारी
ङेम्ब:सम्म
ङेम्व स्योव:सम्म्याउनु
ङेन्सी थन्व:मिलाउनु, सजाउनु (समान)
ङेरेन्:बुवाको दिदी, आमाजू
ङेलखेव:रमाइलो, हाँसोउठने
ङेलखव:हाँसो लाग्नु
ङेलाङ्:हिमाली काग (रातो/पंहेलो ठोंड भएको)
ङेल्ङेल्:लचिलो, थलथले, गिलो
ङेल्पा:(हे. ङेल्व)
ङेल्प/ङेल्पा:नर्क
ङेव:हाँस्नु, चपाउनु
ङेसुङ्:हँसिलो
ङेसे:बेलुका, भरे बेलुकि
ङै:बाँकी
ङैव:बाँकी रहेको

ङो
ङो:तालु
ङो:चराको पासो
ङो:सिउँदो
ङोइव:नाघनु
ङोइसी य्रहव:उछिन्नु, नाघेर जानु
ङोङन:पहिले
ङोङोव/वोङोवे:अघिल्लो
ङोङो/ङुङु:(हे. ओङो)
ङोन्चेन्:(हे. ओन्चेन्)
ङोन्व:देखाउनु
ङोन्साङ्:सामुन्ने
ङोफे:कोदो, भट्ट र उवा मिसाएर बनाएको सातु
ङोसाङ् खिसाङ्/ङन्साङ् खिसाङ्:ऐंचो पैंचो
ङोसेल्:दहीमा साग मिलाइ बनाएको सलाद
ङोसेव:चिन्नु, (चिनजान)

ङ्या
ङ्या:वीर्य
ङ्याक्रुम्:शालिग्राम
ङ्याम्देन्:मनाङवासी
ङ्यार् ङ्यार् लव:कुकुरले रिसाएको आवाज निकाल्नु
ङ्यारम्:(हेङयाक्रुम)
ङ्यालाङलि लव:लस्याङलुसुङ काम गर्नु
ङ्युङ् लव:निहुं गर्नु
ङ्युङ्कुर् थोव:मेहनती, परिश्रमी
ङ्युङ्ने टुव/न्युने:उपवास बस्नु (वौद्ध धर्म अनुसार)
ङ्युन्:निर्मल
ङ्युप्न लव/ङ्हृयुप्न लव:बिलाउनु
ङ्युप्प:पग्लनु
ङ्युर्व:ओइलाउनु, रिंगता लाग्नु, रक्सी वा कुनै नशा लाग्नु

ङ्ह
ङ्ह:ढ्याङरो
ङ्हखुम्:पाँच पैसा
ङ्हच्यु:पचास
ङ्हच्हो:स्तनमुख, दुधको मुन्टो
ङ्हप्प:चुस्नु
ङ्हफतेव:गाली गर्ने
ङ्हम्प:चर्को
ङ्हम्बकुसुम्:कोवाङवाट हिउँदमा टाढा जाने व्यक्तिले पुर्‍याउनेहरुलाई दिएको पैसाले पुसमा खाइने भोज
ङ्हर्:चिसान
ङ्हर्छव:चिसो, ठण्डी
ङ्हर्व:त्हसमा तीर गाड्नु, कुनै ठाडो ठाँउमा गाडनु
ङ्हव:जमानी
ङ्हा:पाँच
ङ्हासाङ्:घाँसा गाउँ

ङ्हि
ङ्हि:दुई
ङ्हिट्टा:दुई माना
ङ्हितु:दुई पल्ट
ङ्हितेते:गोडा दुई
ङ्हिथो:दुई तले घर
ङ्हिप्लोक:दोब्बर
ङ्हिन्:दिन, पहारिलो दिन, समय
ङ्हिन:चाँडो
ङ्हिनचम्:छिट्टै, दुइटै
ङ्हिम रानी:हंस राजाकी रानी
ङ्हिम्व:डराउनु, खतरनाक
ङ्हिम्क्हाङ्सेर्:सूर्यमुखी फूल
ङ्हिव:दोस्रो
ङ्हिस्यु:बीस
ङ्ही:दुई

ङ्हुर्व:घुर्नु

ङ्हे:दुध
ङ्हेख्वाव:दुध ख्वाउनु
ङ्हेपिव:दुध छुटाउनु
ङ्हेप्प:दुध चुस्नु, निचोर्नु
ङ्हेङ्यो:भुंडी (ट्हुङ बनाउने)
ङ्हेङ्यो/ङ्हे:कलेजो
ङ्हेच्हो:दुधको मुन्टा
ङ्हेटोल/ल्हाङ्ल:कार्तिक
ङ्हेटि्हम्:जमिन खनेर बनाएको घरको भित्ता
ङ्हेन्ङ्हेन्:हतपत
ङ्हेम्:मांसपेशी, स्वास्थ्य
ङ्हेम् खजी:मोटायो
ङ्हेम्मुव:माटो
ङ्हेम्च्हैव:दुब्लो
ङ्हेम्अ्हारेव:दुब्लो, पातलो
ङ्हेर्व : पैसा सापट लिनु/दिनु छे ङ्हेर्व:पैसा सापट लिनु/दिनु
ङ्हेल्:(हे. ङ्हृयाल)
ङ्हेलु:अनैतिक सम्बन्धवाट जन्मेको बच्चा
ङ्हेलेन् लव:खिल्लि उडाउनु
ङ्हेव:पोख्नु, पोखिनु
ङ्हैमे:पुछार घाँस
ङ्हैरब्:गज

ङ्हो:निधार, भाग्य
ङ्होस्हव:भाग्यमानी
ङ्होइ:साँवा
ङ्होयव:बोलाउनु, निमन्त्रणा गर्नु
ङ्होतोक्:सत्य, साँचो, सुद्ध
ङ्होना/होना:मध्यरात राती
ङ्होप्ली:तालुखुइले
ङ्होमयाङ्व:(हे. होमयाङ्व)
ङ्होव:भुटनु
ङ्हृयोल/ ङ्हेल:मीतिनी, सैना
ङ्हृयाङ्:हामी (समावेशी)
ङ्हृयाङ्ए/ङ्हृयाए:हाम्रो
ङ्हृयाङ् न्हाङ्री:हामी आपसमा
ङ्हृयारम्:तारा खेलमा दुबै सर लागेको अवश्था
ङ्हृयुङ्व:भोग्नु, बेहोर्नु
ङ्हृयुप्प लव:पग्लनु
ङ्हृयोल्सिन्:जुवाको सोइला
ङ्हृयोव:हेर्नु
ङ्हृयोसिन्:थाप्का बनाउने प्रक्रिया