गरुवा:(हे. क्हरुवा)

गि
गिचौलव/क्हिचौलव:जिस्काउनु

गु
गुनौलव/क्हुनौलव:गुणा गर्नु
गुन्द्रु/क्हुन्द्रु:सिंकी
गुरु रिम्पोछे:तिब्बती वौद्ध धर्मका प्रवर्तक
गुरु साङ्फुग्:(हे. क्हुर्साङ्बै)

ग्व
ग्वाक्:सुना भन्दा ठूलो दलिन